فعالیت مجدد دوربین خبرساز(خانه خبرمازندران)

0

فعالیت مجدد

دوربین  خبرساز(خانه خبرمازندران)

DSCF3177+

خانه خبرمازندران(عباس ناساری) : بزودی دوربین خبرسازفعالیت خودرا بطوربسیارگسترده تر از گذشته ازسرخواهدگرفت تا توجه مسئولان ذیربط  بعضی از دستگاههای اجرائی شهرهای استان مازندران که گاها بدلیل فشردگی ومشغله زیاد کارهای جاری ، فرصت بازبینی وبازدیداز جای جای محدوده  شهری خود را ندارند ، جلب نماید تا از معضلات ازچشم ونظربدورمانده رامطلع وآگاه سازد .

باشدتا دوربین خبرساز از این طریق همگام با مسئولان ذیربط وذیصلاح ، گامی هرچند کوچک در راه بهبودی،بهسازی وزیبا سازی بویژه سلامت محیط زیست وچشم اندازهای طبیعی وگردشگر ی منطقه شهر های استان مازندران برداشته باشد انشاا…..

 

شماره تماس مدیر سایت : عباس ناساری  ۰۹۱۱۲۲۶۹۷۰۷ 

نظر خود را بیان کنید