محمدي، فرماندار و رييس حوزه انتخابيه قائم شهر، اعلام كرد: نتايج نهايي شمارش آراي مجلس شوراي اسلامي در حوزه انتخابيه قائم شهر، سوادكوه، جويبار، سيمرغ و سوادكوه شمالي

0

محمدي، فرماندار و رييس حوزه انتخابيه قائم شهر، اعلام كرد:

نتايج نهايي شمارش آراي مجلس شوراي اسلامي در حوزه انتخابيه قائم شهر، سوادكوه، جويبار، سيمرغ و سوادكوه شمالي

نتايج نهايي شمارش آراي مجلس شوراي اسلامي در حوزه انتخابيه قائم شهر، سوادكوه، جويبار، سيمرغ و سوادكوه شمالي در حوزه انتخابيه قائم شهر، سوادكوه، جويبار، سيمرغ و سوادكوه شمالي از مجموع ۲۳۶ هزار و ۴۱۷ راي ماخوذه در انتخابات دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي، عبدالله رضيان با اخذ ۶۲ هزار و ۱۹۲ راي به مجلس شوراي اسلامي راه يافت و �سيد علي ادياني با اخذ ۴۷ هزار و ۲۰۳راي و كمال علي پور خنكداري با اخذ ۴۶ هزار…

 

خانه خبرمازندران : مهدي محمدي، فرماندار قائم شهر، نتايج نهايي شمارش آراي انتخابات دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي در حوزه انتخابيه قائم شهر، سوادكوه، جويبار، سيمرغ و سوادكوه شمالي را اعلام نمود.

به گزارش روابط عمومي استانداري، مهدي محمدي، نتايج نهايي شمارش آراي انتخابات دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي در حوزه انتخابيه قائم شهر، سوادكوه، جويبار، سيمرغ و سوادكوه شمالي را به شرح زير اعلام كرد.

در حوزه انتخابيه قائم شهر، سوادكوه، جويبار، سيمرغ و سوادكوه شمالي از مجموع ۲۳۶ هزار و ۴۱۷ راي ماخوذه در انتخابات دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي، عبدالله رضيان با اخذ ۶۲ هزار و ۱۹۲ راي به مجلس شوراي اسلامي راه يافت و  سيد علي ادياني با اخذ ۴۷ هزار و ۲۰۳راي و كمال علي پور خنكداري با اخذ ۴۶ هزار و ۵۱۲ راي به مرحله دوم رقابت ها راه يافتند.

Abbasnasari1326@gmail.com 

شماره تماس مدیر سایت : عباس ناساری  ۰۹۱۱۲۲۶۹۷۰۷ 

نظر خود را بیان کنید