جلسه مشترک روئسای هیاتهای ورزشی قائمشهر

0

جلسه مشترک روئسای هیاتهای ورزشی قائمشهر

DSCF6091+

خانه خبرمازندران (عباس ناساری ) :ادامه متن خبر تا ساعاتی دیگر ….

 

 

Abbasnasari1326@gmail.com 

شماره تماس مدیر سایت : عباس ناساری  ۰۹۱۱۲۲۶۹۷۰۷ 

 

نظر خود را بیان کنید