دوربین خبر ساز : وقتیکه جای پارک گیر نمیاد !!!

0

دوربین خبر ساز :

وقتیکه جای پارک گیر نمیاد !!!

DSCF6339+

خانه خبرمازندران(عباس ناساری) : تعجب نکنید این نیسان بیچاره برای تفریح یا وقت گذراندن به وسط بلوار جاده ساری به فرح آباد نرفته بود .

ازبازی فوتبال دوتیم شهدای ساری و شهیدکریمی جویبار که در استادیوم شهدای ساری برگزارشده بودبرمی گشتم که در بین راه متوجه این صحنه شدم ودوربین خبرساز مابلافاصله وارد عمل شد وتصویرفوق را شکارکرد .

همانطورکه دربالا اشاره شد این نیسان بیچاره وقتی که اوضاع حاده را پرترافیک دید با خود گفت بهتره حالا که جائی برای پارک گیر نمیاد وتا وقتیکه ترافیک سنگین حاکم بر بلوار است برای چند ساعت هم که شده در فضای سبز این بلوار استراحت کنم تا شاید فرجی حاصل شود !!

منتظر خبرهای بعدی ( دوربین خبرساز ) باشید.

شماره تماس مدیر سایت : عباس ناساری  ۰۹۱۱۲۲۶۹۷۰۷ 

Abbasnasari1326@gmail.com 

نظر خود را بیان کنید