فرمانده نيروي انتظامي كشور : مازندران از استانهاي پرتردد كشور است

0

  فرمانده نيروی انتظامی كشور :

مازندران از استانهای پرتردد كشور است

مازندران از استانهاي پرتردد كشور استفرمانده نیروی انتظامی کشوراز كارنامه خوب نيروي انتظامی در سال ۹۴ در كشور خبر داد و گفت : مازندران از استانهای پرتردد كشور است و وظيفه نيروی انتظامی در اين استان سنگين تر

خانه خبرمازندران :  فرمانده نيروي انتظامي کشور در نشست فرماندهان انتظامي مازندران كه با حضوراستاندار مازندران در قرارگاه نوروزي پليس در ساري برگزار شد از همكاري ها و مساعدت استاندار مازندران به منظور تحقق برنامه هاي نيروي انتظامي در مازندران تقدير و تشكر نمود .
وي تاكيد كرد : سال ۹۴ سال سرنوشت سازي براي كشور بود و با همت نيروي انتظامي انتخابات با امنيت و آرامش كامل در كشور برگزار شد.

فرمانده نیروی انتظامی کشور از كارنامه خوب نيروي انتظامي در سال ۹۴ در كشور خبر داد و گفت : مازندران از استانهاي پرتردد كشور است و وظيفه نيروي انتظامي در اين استان سنگين تر است .

وي از كاهش ۱۲ درصدي سرقت در مازندران تشكرنمود و گفت : بايد كاري كنيم تا همه مردم احساس امنيت كنند و امروز اعتماد مردم به نيروي انتظامي سرمايه بزرگي است .

فرمانده انتظامي کشور عامل انساني را مهمترين دليل تصادفات در كشور اعلام كرد و گفت : هر چند شاهد كاهش ۱۱ درصدي تلفات جاده اي در كشور هستيم ولي بايد تلاش كنيم تا كمترين تلفات جاده اي را داشته باشيم .
وي با اشاره به خدمات نوروزي پليس در ايام نوروز گفت : خدمات نوروزي درقرارگاه نوروزي نيروي انتظامي از ۲۵ اسفند ۹۴ آغاز شده و تا ۱۵ فروردين ۹۵ ادامه خواهد داشت و انتظار داريم تا خدمت صادقانه به مردم محور اصلي فعاليت نيروهاي ما باشد و اعمال قانون هم با مهرباني صورت بگيرد و با افراد شرور و متجاوزين به حقوق مردم نيز بايد شديدا برخورد شود .

وي در پايان ابراز اميدواري نمود تا رضايتمندي مردم از نيروي انتظامي در سال ۹۵ هم با تلاش جهادي نيروهاي فداكار انتظامي افزايش يابد.

Abbasnasari1326@gmail.com 

شماره تماس مدیر سایت : عباس ناساری  ۰۹۱۱۲۲۶۹۷۰۷

نظر خود را بیان کنید