ازنگاه دوربین خبرساز: مسئول کیست ؟!! اگرخدای ناکرده دستی ، پائی شکست کدام دستگاه ومقام مسئول ، پاسخگو خواهد بود ؟عکاس:عباس ناساری

0

ازنگاه دوربین خبرساز:

مسئول کیست ؟!!


اگرخدای ناکرده دستی ، پائی شکست کدام دستگاه ومقام مسئول ، پاسخگو خواهد بود ؟

DSCF7778-

خانه خبرمازندران (عباس ناساری ) : ضمن تبریک مجدد سال نو وبهارخجسته نوروزی وایضاتشکراز مسئولان واحدعمران شهرداری شهرستان قائمشهر پیرامون ترمیم چاله چوله های خیابان جویبار وسینا این شهرستان که در تاریخ دهم اسفند ۹۴ در این سایت نشر شده بود .

همانطورکه دربالا اشاره شد اگرخدای ناکرده زائده  ویا برآمدگی فلزی که در یکی ازخیابانهای قائمشهر روئیده ( شرح  تصویر فوق )  بلای سلامتی عابرین پیاده و آسیب دیدگی وسائط نقلیه شود و دستی ، پائی شکست  چه مقامی و چه دستگاهی ، مسئول و پاسخگو خواهد بود ؟ تصویرفوق متعلق به ابتدای خیابان  اخوان  شهرستان قائمشهر می باشد.

بهرتقدیر ما گفتیم البته اگر گوش شنوا و چشم بینا وجود داشته باشد که یقینا وجود دارد فقط فرصت چندانی در اختیارشان نیست ، که البته این معضل وفقدان را دوربین خبرساز ( خانه خبرمازندران) برطرف کرده وخواهد کرد .

امیداست دست وقدم مسئولان دلسوز دستگاههای ذیصلاح وذیربط  شهرهای مختلف مازندران بموقع وارد عمل شوند ورفع مشکل نمایند .انشاا… تعالی .

منتظر از ایندست خبرها از دریچه دوربین خبرساز ما باشید تا شاید دست نوازش برسر وگوش خرابی های شهر کشیده شود .

 

Abbasnasari1326@gmail.com 

شماره تماس مدیر سایت : عباس ناساری  ۰۹۱۱۲۲۶۹۷۰۷

نظر خود را بیان کنید