محوطه شهرداری قائمشهر : گل هرجه که باشد گل است و زیبا

0

محوطه شهرداری قائمشهر :

گل هرجه که باشد گل است و زیبا

DSCF7160+ DSCF7141+

خانه خبر مازندران (عباس ناساری) : گل هرجه که باشد گل است وزیبا .

گل اگر زیبا نباشد دیگر گل نیست وچه خوب است که جای جای شهرهای مازندران  و ایضا شهرمان همیشه گلباران باشد ، همانگونه که در تصاویر این صفحه مشاهده خواهید کرد .

دوربین خبرساز پایگاه خبری (خانه خبرمازندران) فقط به خرابی ها و اخبار انتقادی بسنده نمی کند واز زیبائی ها وکارهای زیبا نیز خبرسازی می کند .

تصاویر مشروح زیر که گوشه ای از زیبائی های خلقت خداوند بزرگ را  بنمایش می گذارد در محوطه (فضای سبز) شهرداری قائمشهر با باغبانی باغبان دلسوز این شهرداری که خلاقیتهای مختلفی را در هرچه زیبا تر نشان دادن این فضا بکار برده حاصل شده است .

DSCF7148+ DSCF7149+ DSCF7150+ DSCF7151+ DSCF7152+ DSCF7153+ DSCF7154+ DSCF7155+ DSCF7156+ DSCF7157+ DSCF7158+ DSCF7159+ DSCF7160+ DSCF7161+ DSCF7137+ DSCF7138+ DSCF7140+ DSCF7141+ DSCF7142+ DSCF7143+ DSCF7144+ DSCF7145+

DSCF7146+

DSCF7139+

Abbasnasari1326@gmail.com
شماره تماس مدیر سایت : عباس ناساری  ۰۹۱۱۲۲۶۹۷۰۷  

نظر خود را بیان کنید