نتايج انتخابات مرحله دوم مجلس شوراي اسلامي در مازندران اعلام شد

0

نتايج انتخابات مرحله دوم مجلس شوراي اسلامي در مازندران اعلام شذ

نتايج انتخابات مرحله دوم مجلس شوراي اسلامي در مازندران اعلام شد عليرضا يونسي معاون سياسي ، اجتماعي استانداري و رئيس ستاد انتخابات مازندران در گفتگو با خبرنگاران نتايج دو حوزه انتخابيه دومين مرحله دهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي را در مازندران اعلام نمود .

خانه خبرمازندران : عليرضا يونسي معاون سياسي ، اجتماعي استانداري و رئيس ستاد انتخابات مازندران در گفتگو با خبرنگاران نتايج دو حوزه انتخابيه دومين مرحله دهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي را در مازندران اعلام نمود .
وي گفت در حوزه انتخابه شهرستان قائمشهر، سوادكوه ، جويبار ،سيمرغ و سوادكوه شمالي سيد علي ادياني با كسب اكثريت نسبي ۵۱۲۲۲ راي به مجلس شوراي اسلامي راه يافت .

يونسي گفت : كمال عليپور خنكدار نيز در اين حوزه موفق به كسب ۴۸۸۹۸ راي گرديد و نفردوم شد .
رئيس ستاد انتخابات مازندران در مورد نتيجه مرحله دوم انتخابات در حوزه انتخابيه بابل نيز گفت : حسين نياز آذري با كسب اكثريت نسبي ۶۳۲۰۹ راي موفق شد به مجلس شوراي اسلامي راه يابد و همت الله طاهر نژاد لداري با كسب ۶۰۵۴۳ راي نفر دوم شد .
وي تاكيد كرد: در حوره انتخابيه شهرستان بابل از مجموع ۳۵۸۲۹۵ نفر واجد شرايط راي دادن  ۱۲۸۵۷۵ نفر معادل ۹ / ۳۵ درصد در انتخابات شركت كردند .

يونسي ادامه داد: در حوزه انتخابيه قائم شهر از مجموع ۳۳۴۹۷۳ نفر جمعيت واجد شرايط راي دادن ۱۰۳۸۷۹ نفر معادل ۳۱ درصد در   مرحله دوم انتخابات شركت نمودند .

 

 

 

 

 

 

 

 

نظر خود را بیان کنید