صعود گروه طبیعت گردی و گردشگری روجا به قله ۲۸۰۰ متری شاهکوه سوادکوه

0

صعود گروه طبیعت گردی و گردشگری روجا به

قله ۲۸۰۰ متری شاهکوه

 

خانه خبر مازندران (پیوندکشوری) : گروه گردشگری و طبیعت گردی (روجا) با تعداد ۲۶ نفر از همنوردان موفق به صعود قله ۲۸۰۰ متری شاهکوه واقع در شهرستان سوادکوه گردید.

در این صعود مسئول کمیته گردشگری و طبیعت گردی شهرستان قائم شهر فغانعلی رمضان پور حضور داشتند.شایان ذکر است که این گروه در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۴ با ۱۲ برنامه گردشگری یکی از فعالترین گروهها در سطح استان مازندران بود.کمیته طبیعت گردی و گردشگری از زیر مجموعه های هیات همگانی میباشد.

گزارش تصوصویری صعودگردشگری وطبیعت گردی شهرستان قائمشهر به قله شاهکوه سوادکوه

 

 

Abbasnasari1326@gmail.com 

شماره تماس مدیر سایت : عباس ناساری  ۰۹۱۱۲۲۶۹۷۰

 

نظر خود را بیان کنید