همزمان با زادروز امام عصر و زمان حجازی:مطمئنم همکاری خوب شهروندان ادامه خواهد داشت.

0

همزمان با زاد روز امام عصر و زمان

حجازی : مطمئنم همکاری خوب شهروندان ادامه خواهد داشت.

DSCF9577+

خانه خبرمازندران (عباس ناساری) : آخرین ملک در مسیر تعریض حریم راه آهن حد فاصل بین چهارراه انتظامی تا عبور ایثارگران صبح امروز شنبه اول خرداد ۹۵ با همکاری خوب و درخور توجه جناب آقای نورانی مالک محترم تخریب شد و بنوعی آخرین گره ترافیکی این مسیر جدیدالورود نیز بازگشائی شد.

شهرداری قائم شهر ضمن قدردانی از این مالک محترم که ۶۳ متر مربع از عرصه و اعیان ملک خود را جهت بازگشائی خیابان در اختیار شهرداری قرارداده از ایشان تشکر و قدردانی می نماید.

 

Picture 081-2

Picture 089-3

 

Picture 107-4

 

Picture 112-6

 

Picture 122-6

 

Picture 125-7

 

Picture 131-8

 

Picture 148-9

نظر خود را بیان کنید