نقش مدیریت شهری در توسعه فرهنگ شهر نشینی / رحیمی: شهر خوب ، نیازمند مديريت شهری کارآمد ، شهروندانی آگاه و آشنا به حقوق وظايف شهروندی دارد

0

نقش مدیریت شهری در توسعه فرهنگ شهر نشینی

رحیمی: شهر خوب ، نیازمند مديريت شهری کارآمد ، شهروندانی آگاه و آشنا به حقوق وظايف شهروندی دارد

فرهنگ شهرنشينی مجموعه ای از قانونمندی های حاکم بر زندگی افراد جوامع شهری است که بدون حاکميت اين قانونمندی ها، زندگی شهرنشينی به واقعه ای تلخ، غير قابل تحمل برای پير و جوان و خرد و کلان مبدل می شود.

reza-rahimi-11

 

خانه خبرمازندران : فرهنگ شهرنشيني مجموعه اي از قانونمندي هاي حاکم بر زندگي افراد جوامع شهري است که بدون حاکميت اين قانونمندي ها، زندگي شهرنشيني به واقعه اي تلخ، غير قابل تحمل براي پير و جوان و خرد و کلان مبدل مي شود.

رحیمی سرپرست شهرداری قائم شهر ضمن با اهمیت خواندن پیام نوروزی مقام معظم رهبری در سال ۹۵ اعتقاد دارد:هیچ شهری توسعه نمی یابد مگر اینکه عزم و اراده جدی در فکر و عمل مردم و مسئولین آن بوجود بیاید و اراده همگانی در رفتار و عملکرد افراد موثر در این زمینه به ویژه مسئولان ، نخبگان و صاحب نظران آن منطقه فراهم شود. اقدام و عمل را باید در اجراء به منصه ظهور رساند تا به منویات مقام معظم رهبری نزدیک شد.

 سرپرست شهرداری خاطر نشان کرد: امروزه يکي از کارآمدترين ساز و کارهاي مديريت شهري براي رسيدن به مناسبات اجتماعي مطلوب و کاهش هزينه هاي وارده بر شهر، توجه و برنامه ريزي براي ارتقاي فرهنگ شهرنشيني در بين شهروندان است.

وی تاکید کرد: بر این باورم آموزش و توانمندي سازي شهروندان براي ارتقاي دانش، تقويت مهارت ها، کسب عادت هاي صحيح زندگي اجتماعي و به روز رفتارهاي مطلوب شهروندي به ويژه در راه بهره گيري مناسبات از امکانات شهري از جمله ضرورت هاي مديريت شهري در توسعه فرهنگ شهرنشيني قلمداد مي شود.

رضا رحیمی ضمن قدردانی از اقدامات فرهنگی اعضاء شورای اسلامی شهر بیان کرد:بايد توجه داشت مديريت شهري و در راس آن اقدامات شورای اسلامی شهر ابزاري است که به وسيله آن مي توان توسعه پايدار فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي را به وجود آورد. در چنين فرايندي مديريت شهري به خصوص شوراهای اسلامی و شهرداري ها، مي توانند به عنوان قانونگزاران و کارگزاران محلي به بهبود مناسبات اجتماعي شهروندان کمک فراوانی کنند.

وی نقش شهروندان را در مناسبات اجتماعی پررنگ دانست و افزود: از نظر فرهنگي شهر خوب و مطلوب علاوه بر مديريت شهري کارآمد نيازمند شهرونداني آگاه و آشنا به حقوق وظايف شهروندي است.

رحیمی توسعه فرهنگ مشارکت  در جامعه را یکی از مهمترین ارکان شهرنشینی دانست و افزود: یکی دیگر از اصول توسعه شهری ” ایجاد انگیزه ” است . باید با توجه به ساختار بومی و منطقه ای هر جامعه و در نظر گرفتن شاخص های مذهبی ، فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی و … انگیزه لازم را برای ورود آحاد مردم فراهم و تسهیلات لازم در این خصوص را بوجود آورد.

سرپرست شهرداری قائم شهر نقش مدیران شهری را در این فرآیند مهم و انکارناپذیر دانست و یادآور شد: يکي دیگر از وظايف مديران جامعه، شناخت و تقويت نقاط قوت فرهنگ آن جامعه است که باید بر گسترش آن تاکید کرد.

وی خاطر نشان کرد: سعي در شناخت نقاط ضعف فرهنگي آن جامعه از طريق اشاعه فرهنگ هاي سازنده، کالبد شکافي ضرورت مداخله و تاثيرگذاري مديريت شهري در امور فرهنگي و اجتماعي و چگونگي اجرايي شدن آن، از مسائل مهمي است که بايد از سوی مدیران شهری مورد تحليل و بررسي قرار گيرد.

رحیمی اعتقاد دارد شهروندان ساکن شهر از مديريت شهري و شهرداري ها فقط رسيدگي به وضعيت عمراني، کالبدي و اقتصادي و خدماتي شهر را انتظار ندارند، بلکه فراهم کردن زمينه حمايت اجتماعي، روابط شهروندي، ساماندهي امور اجتماعي و فرهنگي، فراهم کردن امنيت اجتماعي و رواني و نظاير اين ها را مي طلبند.

 

این مدیر شهری که رویکردی فرهنگی به مسائل عمرانی در برنامه های کاری خود را از اهم شرایط میداند خاطر نشان کرد: برنامه‌ریزی شهرها نیازمند ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های تصمیم‌گیرنده در حوزه فرهنگی و اجتماعی است؛ یعنی شهرداری‌ها، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت مسکن و شهرسازی، صدا و سیما، سازمان میراث فرهنگی، سازمان تربیت بدنی و برخی دیگر از دستگاه‌ها که هر کدام به گونه‌ای دارای تجربیاتی در برنامه‌های فرهنگی اجتماعی و تفریحی هستند.

212+

 

Abbasnasari1326@gmail.com
شماره تماس مدیر سایت : عباس ناساری ۰۹۱۱۲۲۶۹۷۰۷  

 

نظر خود را بیان کنید