از نگاه دوربین خبرساز؛ تصاویر زیبا و نازیبا از معابر سظح شهر ستان قائمشهر

0

صفحه چهارم

از نگاه دوربین خبرساز؛

تصاویر زیبا و نازیبا از معابر سظح شهر ستان قائمشهر

DSCF8483+

خبرمازندران (عباس ناساری) : تصاویر زیبا و ناخوشایند معابر و تاسیسات سطح شهر   و محلات ، ما رابرآن داشت تا ازاین پس در قائمشهر و بعضا مازندران اقدام به ثبت و نشر اینگونه تصاویر بشرح زیر نمائیم .

ناگفته نماند که تصاویر نازیبا در سطح شهر از هفته ها پیش در این شرستان وجود داشت که بی تردید رضا رحیمی سرپرست جدید شهرداری قائمشهر با ورود خود در راس کار ،  در رفع این نازیبائی ها نهایت سعی خود را اعمال خواهد کرد و یقین داشته باشید دراسرع وقت نسبت به ترمیم آنها دست بکار خواهد شد .

 

DSCF8482+ DSCF8484+ DSCF8483+

DSCF3699+ DSCF4961+ DSCF8235+DSCF5905+

DSCF3698+

DSCF1280+ DSCF3989+ DSCF4422+ DSCF7763+ DSCF8487+ DSCF8489+ DSCF8490+ DSCF8491+ DSCF9337+ DSCF9339+

Abbasnasari1326@gmail.com
شماره تماس مدیر سایت : عباس ناساری ۰۹۱۱۲۲۶۹۷۰۷  

نظر خود را بیان کنید