روز سوم مرداد ماه در ساعت ۰۰:۳۰ بامداد ؛ پس از به صدا درآمدن زنگ حریق آتش نشانان ایستگاههای شهید جهانیان و شهید کلامی به محل حادثه اعزام شدند

0

روز سوم مرداد ماه در ساعت ۰۰:۳۰ بامداد ؛

پس از به صدا درآمدن زنگ حریق آتش نشانان ایستگاههای شهید جهانیان و شهید کلامی قائمشهر به محل حادثه اعزام شدند

 

خانه خبرمازندران(عباس ناساری) : روز سوم مرداد ماه در ساعت ۰۰:۳۰ بامداد پس از به صدا درآمدن زنگ حریق آتش نشانان ایستگاههای شهید جهانیان و شهید کلامی به خیابان کفشگرکلا جنب بازار شهروند اعزام شدند.
شیرسوار مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهرستان قائمشهردر این خصوص گفت :
مآمورین پس از رسیدن به محل حادثه پس از بررسی موقعیت حریق اقدام به قطع گاز علمک نموده و از دو جهت مختلف اقدام به اطفا نمودند .
جهت اول اطفا ، مامورین با برش درب ورودی همسایه ها وبا ورود به پشت بام این مغازه ها حریق را اطفا نمودند و جهت دوم آتش نشانان با برداشتن ایرانیت های سقف نسبت به تخلیه دود در زیر شیروانی و اطفا اقدام کردندودر پایان با شکستن و ریختن ایرانیت های در حال سقوط محیط جهت تردد مآمورین ایمن گردید و با بستن نوار خطر مغازه تحویل مالک گردید.مأمورین پس از پایان عملیات به ایستگاههای خود بازگشتند.
در این حادثه که خوشبختانه خسارت جانی در بر نداشت، آتش نشانان از ۴ خودروی عملیاتی و آبرسانی استفاده نموده اند.

 

Abbasnasari1326@gmail.com
شماره تماس مدیر سایت : عباس ناساری ۰۹۱۱۲۲۶۹۷۰۷

نظر خود را بیان کنید