ساعت ۱۸:۲۶ دقیقه دوم مرداد ماه ۹۵؛ آتش سوزی در روستای میدان سر ولایت ۳ شهرستان قائمشهر، آتش نشانان ایستگاه شهیدجهانیان اعزام شدند.

0

ساعت ۱۸:۲۶ دقیقه دوم مرداد ماه  ۹۵؛

آتش سوزی در روستای میدان سر ولایت ۳ شهرستان قائمشهر، آتش نشانان ایستگاه شهیدجهانیان اعزام شدند.

خانه خبرمازندران عباس ناساری : ساعت ۱۸:۲۶ دقیقه دوم مرداد ماه ۹۵ ،آتش سوزی در روستای میدان سر ولایت ۳ ، آتش نشانان ایستگاه شهیدجهانیان اعزام شدند.
مامورین پس از رسیدن به محل حادثه با پهن کردن ۳ بند نوار و مقدار تقریبی ۶۰۰۰ لیتر آب و با همکاری آتش نشانی خطیر کلا حریق را اطفا نمودند و پس از اطمینان از عدم بروز هرگونه خطر احتمالی دیگر به ماموریت خود پایان دادند.

گزارش تصویری از عملیات فوق

 

Abbasnasari1326@gmail.com
شماره تماس مدیر سایت : عباس ناساری ۰۹۱۱۲۲۶۹۷۰۷

 

نظر خود را بیان کنید