زنگ آغاز سال تحصیلی ۹۶-۹۵ در هنرستان دخترانه اسوه شهرستان قائم شهر با حضور مسئولان استانی نواخته شد+عکاس:عباس ناساری

0

 

زنگ  آغاز سال تحصیلی ۹۶-۹۵ ، زنگ ایثار ومقاومت و زنگ سرشماری ونفوس ومسکن

در هنرستان دخترانه اسوه شهرستان قائم شهر با حضور مسئولان استانی نواخته شد

dscn6266

خانه خبرمازندران – عباس ناساری : زنگ مراسم آغاز سال تخصیلی ۹۶-۹۵ مدارس شهرستان قائم شهر با حضورمسئولان آموزش وپرورش استان وکشوررسولی رئیس فعال اداره آموزش وپرورش ، تنی چند از اعضاء محترم شورای اسلامی شهر قائمشهر و حضور خانواده های دانشجویان هنرستان دخترانه اسوه  توسط نماینده عالی دولت مهدی محمدی فرماندار قائمشهر به صدا در آمد .

گفتنی است مراسم فوق با نواختن سرود چمهوری اسلامی و برافراشتن پرچم سه رنگ کشورمان و بر افراشته شدن پرچم پروژه مهر  رسما آغاز شد .

در دراین مراسم همچنین زنگ ایثار ومقاومت و زنگ سرشماری و نفوس مسکن این شهرستان توسط فرماندار مهدی محمدی نواخته شد .

شایان ذکر اینکه در این هنرستان نمایشگاه عکس از رشادتهای رزمندگان دوران ۸ سال دفاع مقدس برپابود و مورد بازدید قرارگرفت .

در خانمه مسئولان آموزش وپرورش استان مازندران  و قائمشهر از کلاسها و کارگاههای  خیاطی و دوزندگی ، طراحی ، نقاشی و هنرهای دستی هنرستان دخترانه اسوه شهرستان قائم شهر بازدید بعمل آوردند .

گزارش تصویری مراسم آغاز تخصیلی سال ۹۶-۹۵ در شهرستان قائمشهر

dscn6242

dscn6446dscn6301dscn6244 dscn6247 dscn6250 dscn6252 dscn6253 dscn6254 dscn6256 dscn6257 dscn6258 dscn6259 dscn6260 dscn6261 dscn6266 dscn6267 dscn6272 dscn6274 dscn6275 dscn6277 dscn6280 dscn6281 dscn6282 dscn6283 dscn6285 dscn6286 dscn6291 dscn6293 dscn6294 dscn6297 dscn6298 dscn6300 dscn6301 dscn6303 dscn6308 dscn6309 dscn6313 dscn6314 dscn6328 dscn6329 dscn6331 dscn6336 dscn6338 dscn6341 dscn6343 dscn6345 dscn6347 dscn6348 dscn6350 dscn6360 dscn6362 dscn6363 dscn6366 dscn6368 dscn6370 dscn6371 dscn6372 dscn6378 dscn6386 dscn6388 dscn6390 dscn6391 dscn6392 dscn6394 dscn6409 dscn6410 dscn6411 dscn6413 dscn6421 dscn6422 dscn6425 dscn6427 dscn6430 dscn6432 dscn6438 dscn6443 dscn6446 dscn6449 dscn6452 dscn6453 dscn6455 dscn6456 dscn6458 dscn6461 dscn6462 dscn6466 dscn6469 dscn6471 dscn6474

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظر خود را بیان کنید