ایران تنها تیم بدون شکست بعد از جام جهانی

0

ایران تنها تیم بدون شکست بعد از جام جهانی

tim78

تیم ملی فوتبال کشورمان تنها تیم ملی فوتبال دنیا بعد از جام جهانی ۲۰۱۴ است که در هیچ کدام از بازیهای رسمی بازنده نشده است.

 

تیم ملی فوتبال کشورمان تنها تیم ملی فوتبال دنیا بعد از جام جهانی ۲۰۱۴ است که در هیچ کدام از بازیهای رسمی بازنده نشده است.
تیم ملی فوتبال ایران البته در مدت زمان مذکور یک بار در جریان یک بازی دوستانه برابر سوئد ۳-۱ بازنده شده است اما در عرصه بازیهای رسمی تیم ملی ما بعد از باخت ۳-۱ برابر بوسنی در روز ۴ تیرماه ۱۳۹۳ هیچ گاه نباخته است.
تیم ملی ما در بازیهای رسمی بعد از جام جهانی نتایج زیر را گرفته است:
*ایران ۲ بحرین ۰
*ایران ۱ قطر ۰
*ایران ۱ امارات ۰
*ایران ۳ عراق۳
*ایران ۱ ترکمنستان ۱
*ایران ۱ عمان ۱
*ایران ۳ هند ۰
*ایران ۶ گوام ۰
*ایران ۳ ترکمنستان ۱
*ایران ۶ گوام ۰
*ایران ۲ عمان ۰
*ایران ۴ هند ۰
*ایران ۲ قطر ۰
*ایران ۰ چین ۰
*ایران ۱ ازبکستان ۰
*ایران ۱ کره جنوبی ۰
*ایران ۰ سوریه ۰
*تیم ملی ایران به جز باخت ۳-۱ برابر سوئد در دوران بعد از جام جهانی بازیهای دوستانه موفقی را هم داشته است و به عنوان مثال در این مدت ۲-۰ شیلی را برده است .برابر کره جنوبی وعراق هم در بازیهای دوستانه ۱-۰ برنده شده وبا ژاپن هم ۱-۱ کرده ایم .تیم ما در یک بازی دوستانه موفق دیگر هم برابر مقدونیه در خاک کشور حریف با نتیجه ۳-۱ برنده شده است.
فوتبال ایران در سالهای اخیر وبعد از باخت ۱-۰ برابر ازبکستان در تهران ودر سال ۹۱ برابر هیچ کدام از آسیایی ها در مصاف های رسمی بازنده نبوده است.

Abbasnasari1326@gmail.com
شماره تماس مدیر سایت : عباس ناساری ۰۹۱۱۲۲۶۹۷۰۷

نظر خود را بیان کنید