بنام خدائی که همین نزدیکی هاست

0

بنام خدائی که همین نزدیکی هاست

normal_avazak_ir-baby57

سلام ؛

لبخندبزن وخدا را شاکرباش

مهربان باش …

شاید فردائی نباشد .

چشمهای خود را ببندید و ،

بر بدترین اتفاقی که می تواند در زندگیتان رخ دهد فکر کنید ،

حال چشمهای خود را بگشائید ، آن اتفاقد نیافتاده …

پس خدا را شکر کنید .

اشتیاق

اولین اصل موفقیت اشتیاق است

اشتیاق یعنی کاشتن بذر موفقیت .

تا زمانی که ،

بهتر فکر نکنید ، هیچ چیز بهتر نخواهد شد

دنیابرای ما سرشار از دروازه های جدید و فرصت ها است .

انرژی مثبت

تنها چیزی که اگر با یکی دیگر نصفش کنین 

به جای اینکه نصف شود دو برابر می شود .

زندگی کوتاه است ، به شادی سپریش کنید .

0-814707001406870172_taknaz

هرگز هیچ روز زندگیت را سر زنش نکن !

روز خوب برتو شادی می دهد  و روز بد به تو تجربه 

وبدترین روز به تو درس می دهد

زندگی مملو از بالا و پائین است

رمزش آن است که در بالاها لذت ببرید و در پائین ها شجاع باشیم واستوار .

هیچوقت ،

در رسیدن به آنچه که از ته دل می خواهی ، تسلیم نشو !

خودت را بپذیر ، به خودت عشق بورز

به خودت احترام بگذار

خودت را ستایش کن ، خودت را جشن بگیر

توحق نداری به چیزهای منفی فکرکنی !

تو از جنس خدائی  و خدا  سرشار از انرژی مثبته .

 

شاید همه روزها ، خوب نباشند 

اما چیزی خوب در هر روز وجود دارد .

 

دستی که ،

برای دیگران گل میکارد ، همیشه خوشبوست .

151137665

 

تحقیقات نشان  می دهد ،

بیشترین عامل موفقیت داشتن ذهنیت مثبت می باشد تا داشتن هوش بیشتر !

 

 

لبخندی که ، 

در چهره ام می بینی معنای این نیست که زندگی ام بی نقص است 

بلکه یعنی قدر دان داشته هام هستم و از خدا بخاطر نعمتهایش سپاسگزارم .

normal_avazak_ir-baby57

خدایا شکرت ، شکرت ، شکرت ، قلبت را بخدا بسپار

همه به شما می گویند ؛

  روز خوبی داشته باشید

ولی من به شما می گویم ، روز خوبی را برای خودتان خلق کنید .

امروزتان شاد

شاد بودن هیچ  دلیلی را ، تمرین کن  تا در آن استاد شوی

همانگونه که در غمگین بودن ، بدون دلیل ، به مهارت رسیده ای !

 پس بگو و بخند و زندگی کن .

آرامش ، 

هنر نیندیشدن به چیزهائی است که ارزش فکر کردن ندارند .

درپایان به خدائی که در این نزدیکیست بیاندیش ….

Abbasnasari1326@gmail.com
شماره تماس مدیر سایت : عباس ناساری ۰۹۱۱۲۲۶۹۷۰۷

نظر خود را بیان کنید