فهرست شهرداران سابق شهرستان قائم شهر

0

فهرست

ردیف نام و نام خانوادگی محل تولد مدت مسئولیت سال مسئولیت
۱ سیاوش شیرزاد کبریا رودسر املش ۱۱ ماه ۵۷/۰۶/۰۷ تا ۵۸/۰۴/۱۶
۲ بهمن ریاضی ۵ ماه ۵۸/۰۴/۱۷ تا ۵۸/۱۰/۱۱
۳ احمد اشعری قم ۱۹ ماه ۵۸/۱۰/۱۶ تا ۶۰/۰۶/۰۲
۴ محمدجواد ییلاقی اشرفی ۳ ماه ۶۰/۰۶/۱۴ تا ۶۰/۱۰/۰۸
۵ غلامعلی جهانشاهی ۵ ماه ۶۰/۱۰/۰۹ تا ۶۱/۰۴/۰۳
۶ سیداحمد عالی نژاد ساری ۱ ماه ۶۱/۰۴/۰۴ تا ۶۱/۰۵/۱۱
۷ محمد هاشم پور بابل ۹۳ ماه ۶۱/۰۵/۱۲ تا ۶۹/۰۲/۲۳
۸ ابوالحسن حیدری قائم شهر ۶۶ ماه ۶۹/۰۲/۲۴ تا ۷۴/۰۹/۰۶
۹ روح الله طاهری آمل ۱۵ ماه ۷۴/۰۹/۰۶ تا ۷۵/۱۲/۲۲
۱۰ حسین علیزاده آمل ۱۱ ماه ۷۵/۱۲/۲۳ تا ۷۶/۱۲/۰۷
۱۱ امیررضا یوسفیان همدان ۱۴ ماه ۷۶/۱۲/۰۸ تا ۷۸/۰۲/۲۹
۱۲ نوروز رستم پور آلاشت ۲ ماه ۷۸/۰۲/۳۰ تا ۷۸/۰۵/۲۲
۱۳ امان الله امانی محموداباد ۲۵ ماه ۷۸/۰۵/۲۳ تا ۸۰/۰۷/۱۵
۱۴ نوروز رستم پور آلاشت ۱ ماه ۸۰/۰۷/۱۶ تا ۸۰/۰۸/۱۵
۱۵ حسین صادقلو آزادشهر ۲۴ ماه ۸۰/۰۸/۱۶ تا ۸۲/۰۸/۱۵
۱۶ نوروز رستم پور آلاشت ۱۸ ماه ۸۲/۰۸/۱۶ تا ۸۴/۰۹/۰۲
۱۷ علی مدد شیرخانی قائم شهر ۳ ماه ۸۴/۰۹/۰۲ تا ۸۶/۰۴/۲۵
۱۸ سیدرحمت الله مدنی تنکابن ۱۹ ماه ۸۶/۰۴/۲۶ تا ۸۷/۱۲/۲۰
۱۹ مصطفی مطهری
۲۰ عباس صالح زاده قائم شهر ۵۳ ماه ۸۷/۱۲/۲۱ تا ۹۲/۰۶/۱۱
۲۱ سیدجعفر موسوی قائم شهر ۱ ماه ۹۲/۰۶/۱۲ تا ۹۲/۰۷/۱۹
۲۲ سیدمحمدجعفر حسینی قائم شهر ۱۲ ماه ۹۲/۰۷/۲۰ تا ۹۳/۰۷/۳۰
۲۳ سیدعلی حجازی ساری ۱۹ ماه ۹۳/۰۷/۳۰ تا ۹۵/۰۳/۰۶
۲۴ حاج رضا رحیمی قائم شهر   ۹۵/۰۳/۰۶ تا کنون
  • اسامی ذکر شده در فهرست بالا، شامل شهرداران و سرپرست های سابق شهردای قائم شهر می باشد.
  • مدت زمان مسئولیت ذکر شده با تقریب یک هفته می باشد.

تا چندین ماه دیگر با تفاوتهائی که در شکل ظاهری شهر و معابر و کوچه پس کوچه های شهر ایجاد خواهد شد خواهیم دید چه تفاوتهای قابل ذکر در دوره مهندس رضا رحیمی نسبت به زمان های مشابه گذشته در نمای شهر بوجود آمده است ، تا آن روز که شاید بسیار نزدیک باشد.

 

Abbasnasari1326@gmail.com
شماره تماس,  وتلگرام مدیر سایت : عباس ناساری ۰۹۱۱۲۲۶۹۷۰۷

نظر خود را بیان کنید