تقدیر اهالی کوچکسرای قائم شهر از ؛ مسئولان شورای شهر بویژه شهردار بهنگام بهره برداری از چمن مصنوعی فوتبال+عکاس:عباس ناساری

0

تقدیر اهالی کوچکسرای قائم شهر از ؛

مسئولان شورای شهر بویژه شهردار بهنگام بهره برداری از چمن مصنوعی فوتبال

dscn14581

dscn13501

خانه خبرمازندران – عباس ناساری : عصر امروز جمعه ۲۲۵ فروردین ۹۶  اهالی کوچکسرای قائم شهر در مراسمی  بهنگام بهره برداری از زمین چمن مصنوعی فوتبال

 مجتمع فرهنگی ورزشی شهدای کوچکسرا ، از بانیان ساخت وراه اندازی این زمین چمن تقدیر وتشکر نمودند .

گفتنی است جعفراحمدی گرجی ریاست شورای اسلامی شهر قائم شهر ، مهندس رضا رحیمی شهردار، حامدابراهیمی ، علی صالح زاده و خانی اعضای شورا ، آقای مرادی (مسئول حراست شهرداری ، مهندس علیپور (معاون امورمالی شهردار) ، آقای گران مسئول دفتر شهردار ، سعید برزگر(مشاور حقفوقی مجموعه فرهنگی ورزشی شهدای کوچکسرا) ، سرهنگ جانی پور مسئول مجتمع فرهنگی ورزشی شهدای کوچکسرا وابسته به پایگاه مقاومت شهیدان سادات نیا بفرماندهی آقای باقری ، ایرج مشهدبان سردبیر نشریه (نگاه مردم) ، جانعلی خسرونژاد ( قهرمان کشتی و مربی سابق تیم ملی کشتی کشور) باتفاق حضور گرم اهالی شریف منطقه کوچکسرا وتنی چند از ورزشکاران وجوانان شهرستان قائم شهر برگرمی این مراسم افزودند .

درآغاز محسن خانلری مسئول روابط عمومی گلزار شهدای امامزاده صالح ضمن خوش آمدگوئی به حاضرین درمراسم از جانب اهالی کوچکسرا از مهندس رضا رحیمی با ذکر عنوان (برادربسیجی مهندس حاج رضا رحیمی شهردار فرهیخته شهرستان قائم شهر ) تقدیر وتشکر ویژه بعمل آورد .

شایان ذکر اینکه از طرف خانواده های شهیدان سادات نیا ، شهیدان ترکمان، شهیدان کبیری ، شهید مسرور ، شهید خدادادی ، شهید جانی پور ، شهید رزاقپور ، شهید ربیع پور ، شهید فلاحی ، شهید عزیزی ، شهید دهنوی از زحمات اعضای محترم شورای شهر و مهندس رحیمی شهردارقائم شهر تقدیرشد .

نا گفته نماند که مهندس رضا رحیمی شهردار ، علی صالح زاده عضو شورای شهر و سرهنگ جانی پور مسئول مجتمع فرهنگی ورزشی شهدای کوچکسرا با ایراد سخنرانی نوید روزهای بهتری را درشکل گیری فضاهای ورزشی و آموزشی را دراین منطقه دادند .

در انتها درحضور مسئولان واهالی حاضر ، ورزشکاران پیشکسوت این محل در قالب  تیمهای قرمز وآبی مقابل هم بمیدان رفتند.

گزارش تصویری مراسم بهره برداری زمین چمن مصنوعی مجتمع ورزشی کوچکسرا

dscn13541 dscn13551 dscn13571 dscn13591 dscn13601 dscn13611 dscn13621 dscn13641 dscn13661 dscn13701 dscn13711 dscn13721 dscn13731 dscn13751 dscn13781 dscn13811 dscn13821 dscn13841 dscn13851 dscn13881 dscn13901 dscn13931 dscn13941 dscn13951 dscn13961 dscn13971 dscn13991 dscn14001 dscn14041 dscn14071 dscn14131 dscn14151 dscn14171 dscn14181 dscn14191 dscn14201 dscn14211 dscn14241 dscn14261 dscn14271 dscn14291 dscn14301 dscn14311 dscn14331 dscn14361 dscn14381 dscn14391 dscn14411 dscn14431 dscn14461 dscn14481 dscn14491 dscn14501 dscn14521 dscn14531 dscn14581 dscn14591 dscn14601 dscn14611 dscn14621 dscn14651

Abbasnasari1326@gmail.com
شماره تماس,  وتلگرام مدیر سایت : عباس ناساری ۰۹۱۱۲۲۶۹۷۰۷

نظر خود را بیان کنید