تفکراتی که بیان می دارند، شوراها ارتباطی با ايجاد اشتغال ندارند ، سخت در اشتباه اند چرا که…

0

مهندس افخمي ، كارشناس ارشد عمران سازه و مجري پروژ ه هاي عمراني :

تفکراتی که بیان می دارند، شوراها ارتباطی با ايجاد اشتغال ندارند ، سخت در اشتباه اند چرا که…

مهندس افخمی :  استفاده از پيمانكاران بومي ، موجب مي شود تا مبلغ برآورد پروژه كه گاها از محل اعتبارات دولتي تأمين مي گردد، در گردش اقتصادي شهر باقي بماند و موجبات رونق اقتصادي منطقه را فراهم آورد.

photo_2017-04-18_18-25-28

خانه خبرمازندران – عباس ناساری :  مهندس افخمی کارشناس ارشد سازه ومجری پروژه های عمرانی شرکت ساختماني نشت آب بند شهرستان قائم شهر طی مصاحبه ای کوتاه به خانه خبرمازندران گفت : اجراي پروژه هاي عمراني ، بخش بزرگی از بودجه شهر ها را تشكيل مي دهند و به همين دليل در صورتي كه در مراحل مختلف عملياتي شدن يك پروژه که شامل ، مطالعات اوليه، طراحي ، اجرا و بهره برداري است ، برنامه ريزي مدون و تخصصي داشته باشيم ، مي توان بخشي از هزينه ها را صرفه جويي نموده و در بخش هاي مشابه يعني پروژه هاي عمراني و يا بخش هاي فرهنگي ،اجتماعي و خدماتي در شهر هزينه نماييم.

افخمی افزود : از اینکه بیان می دارند، شوراها ارتباطي با ايجاد اشتغال ندارند ، سخت در اشتباه اند چرا که تنها در بخش اجراي پروژه هاي عمراني مي توان با رويكرد استفاده از پيمانكاران بومي و نيز برنامه ريزي و مديريت تخصصي ، بصورت مستقيم يا غير مستقيم ايجاد شغل نمود.
 وی گفت : پيمانكاران بومي علاوه بر اينكه نيروي انساني مورد نياز خود را از منطقه استخدام مي نمايند، مصالح و تجهيزات مورد نياز خود را نيز از منطقه تهيه مي کنند.

امهندس فخمی درخاتمه اشاره داشت :  استفاده از پيمانكاران بومي ، موجب مي شود تا مبلغ برآورد پروژه كه گاها از محل اعتبارات دولتي تأمين مي گردد، در گردش اقتصادي شهر باقي بماند و موجبات رونق اقتصادي منطقه را فراهم آورد.
لذا از دولت و مردم انتظار می رود به فن سالاران ، اعتماد بيشتري داشته باشند تا با حضور اين افراد و برنامه ريزي هاي تخصصي ، آينده اي متفاوت را  برای جامعه شهرمان تجربه نماييم.

پرویز افخمی مدرس دانشگاه :

اقتصاد شهری می تواند تضمین کننده اقتصاد مقاومتی ، تولید و اشتغال باشد

photo_2017-04-18_18-25-46
مدیرعامل شرکت ساختماني نشت آب بند شهرستان قائم شهر طی سخنانی در جمع اساتید و دانشجویان دانشگاه ها بیان نمود اقتصاد شهری که از فضای جفرافیایی و اقتصادی یک شهر ناشی می شود، می تواند با استفاده از فرایند های زمینه ای و امکاناتی یک شهرستان ، تضمین کننده تولید و اشتغال باشد.

اوی با بیان این که در سال ۹۶ می توان حوزه های اقتصادی شهرها را با توجه به امکانات موجود آن و به دور از فضای سیاسی به سمتی پیش برد که تولید با وابسته شدن به جامعه مصرف شهری و اشتغال با وابسته شدن به خرده صنعت های شهری با کاهش واردات و تورم به منویات مقام معظم رهبری در اقتصاد مقاومتی جامعه عمل پوشاند.

photo_2017-04-18_18-25-28 photo_2017-04-18_18-25-46

photo_2017-04-18_18-24-59 photo_2017-04-18_18-25-18 photo_2017-04-18_18-25-38

 

Abbasnasari1326@gmail.com
شماره تماس,  وتلگرام مدیر سایت : عباس ناساری ۰۹۱۱۲۲۶۹۷۰۷

نظر خود را بیان کنید