پیام تقدیر و تشکر هیئت فوتبال قائم شهر از فرماندار، نمایندگان مجلس و دادستان شهرستان

0

پیام تقدیر و تشکر هیئت فوتبال قائم شهر از فرماندار، نمایندگان مجلس و دادستان شهرستان

photo_2017-04-22_08-24-09

آقایان دکتر ادیانی و رضیان، نمايندگان محترم مردم قائم شهر در مجلس
آقایان محمدى، فرماندار محترم و عشقى دادستان محترم شهرستان

بدینوسیله کمال احترام و قدردانی خود را از تلاشهاى پيگير و مستمر شما و تمامی افرادی كه در مورد احقاق حق راى صادر شده پيرامون تيم فوتبال نساجى مازندران زحمت كشيدند، اعلام می داریم و خاضعانه از شما سپاسگزاريم.

رضا درویشی
رئیس هیئت فوتبال قائم شهر

 

Abbasnasari1326@gmail.com
شماره تماس,  وتلگرام مدیر سایت : عباس ناساری ۰۹۱۱۲۲۶۹۷۰۷

نظر خود را بیان کنید