بازدید میدانی مهندس رحیمی شهردار قائمشهر

0

بازدید میدانی مهندس رحیمی شهردار قائمشهر

خانه خبرمازندران – عباس ناساری : بازدید میدانی مهندس رضا رحیمی شهردار  ساعی و خستگی ناپذیر شهرستان قائم شهربه اتفاق معاونین و مدیران تلاشگر شهرداری از روند چگونگی فعالیت های شهری وپارک در حال احداث سمنا دشت بروایت تصویر

1 photo_2017-041 photo_2017-04-1

 

بازدید از پروژه پل در حال احداث سواره رو شهید عباس پور بروایت تصویر

photo_22 photo_20172 photo2_20172

 

 بازدید از پارک ۷۰۰۰ متر مربعی در حال احداث سیاه رود بروایت تصویر

photo_20173 photo_2017-04-3

بازدید از پارک در حال احداث جنب نمایشگاه بین المللی بروایت تصویر

photo_2014 photo_20174

بازدید از مراحل نصب روشنایی پارکی در رینگ داخلی بروایت تصویر

photo_2017-05 photo_2017-04-25_5 photo_2017-04-25_1851 photo_201754-05

بازدید از پروژه اصلاح هندسی و جابجایی تاسیسات خیابان تهران بروایت تصویر

photo_2017-04-25_18-6 photo_2017-04-25_18-116 photo_2017-04-25_18-11436

 

 بازدید مهندس رحیمی و مجموعه همراه از روند پروژه تقاطع غیر همسطح جانبازان بروایت تصویر

photo_2017-04-25_18-147 photo_2017-04-25_18-14-47 photo_2017-04-25_18-14-57

Abbasnasari1326@gmail.com
شماره تماس,  وتلگرام مدیر سایت : عباس ناساری ۰۹۱۱۲۲۶۹۷۰۷

 

نظر خود را بیان کنید