انفجار معدن آزادشهر استان گلستان بروایت تصویر

0

گزارش تصویری از انفجار معدن آزادشهر استان گلستان

Abbasnasari1326@gmail.com
شماره تماس,  وتلگرام مدیر سایت : عباس ناساری ۰۹۱۱۲۲۶۹۷۰۷

نظر خود را بیان کنید