بازدید مهندس رحیمی و تیم فنی شهرداری قائمشهر از شهرک نساجی و پارک کوچه طالقانی

0

خانه خبرمازندران – عباس ناساری : به گزارش روابط عمومی شهرداری قائم شهر،  مهندس رحیمی شهردار به همراه مهنس مهدی زاده (معاون عمرانی) ، حاج آقا مرادی (مسئول حراست) ، مهندس علیپور (معاون مالی) در قالب تیم فنی شهرداری قائم شهر از شهرک نساجی قائم شهر  بازدید و به برررسی مشکلات آن پرداختند.

در این بازدید مهندس رحیمی بنا به درخواست اهالی شهرک نساجی و بمنظور بررسی مشکلات و وموانع موجود در این شهرک حضور یافتند.

رحیمی شهردار قائمشهر ضمن بازدید و بررسی مشکلات واقع در شهرک مضافا دستورات لازم در این خصوص را صادر کرد.

photo_2017-05-03_16-42-011 photo_2017-05-03_16-45-341 photo_2017-05-03_16-45-401 photo_2017-05-03_16-45-521 photo_2017-05-03_18-20-531 photo_2017-05-03_18-20-541 photo_2017-05-03_18-20-551 photo_2017-05-03_18-21-071 photo_2017-05-03_18-21-0821 photo_2017-05-06_23-08-431

Abbasnasari1326@gmail.com
شماره تماس,  وتلگرام مدیر سایت : عباس ناساری ۰۹۱۱۲۲۶۹۷۰۷

نظر خود را بیان کنید