بازدید مهندس رحیمی شهردار قائم شهر ؛ ازمراحل اجرائی پل روگذر شهید عباسپور سیاهرودو آغاز بتن ریزی تقاطع غیرهمسطح میدان جانبازان

0

آغازعملیات بتن ریزی فاز اول عرشه بتنی تقاطع غیر همسطح میدان جانبازان

به روایت تصویر

photo_2017-05-17_20-36-481 photo_2017-05-17_20-37-001 photo_2017-05-17_20-37-031 photo_2017-05-17_20-37-111 photo_2017-05-17_20-37-141 photo_2017-05-17_20-37-181 photo_2017-05-17_20-37-281 photo_2017-05-17_20-37-471 photo_2017-05-17_20-37-511 photo_2017-05-17_20-37-591 photo_2017-05-17_20-38-051 photo_2017-05-17_20-38-131 photo_2017-05-17_20-38-201 photo_2017-05-17_20-38-231 photo_2017-05-17_20-38-561 photo_2017-05-17_20-38-591 photo_2017-05-17_20-39-061 photo_2017-05-17_20-39-101

Abbasnasari1326@gmail.com
شماره تماس,  وتلگرام مدیر سایت : عباس ناساری ۰۹۱۱۲۲۶۹۷۰۷

نظر خود را بیان کنید