بدون شرح : زشت و زیبا بازمانده گوشه ای از شور انتخابات شورای اسلامی شهر قائم شهر به روایت تصویر…+عکاس:عباس ناساری.

0

بدون شرح :

زشت و زیبا

 بازمانده گوشه ای از شور انتخابات شورای اسلامی شهر قائم شهر به روایت تصویر….

img_20170516_0849251dscn28851 dscn28861 img_20170516_0849251 img_20170516_0850511 img_20170516_0853061 img_20170516_0853181 img_20170516_0855261 img_20170516_0855381 img_20170516_0858421 img_20170516_0900041 img_20170516_0901201 img_20170516_0902301 img_20170516_0903031 img_20170516_0903161 dscn28781 dscn28801 dscn28811

 

Abbasnasari1326@gmail.com
شماره تماس,  وتلگرام مدیر سایت : عباس ناساری ۰۹۱۱۲۲۶۹۷۰۷

نظر خود را بیان کنید