بازديد شهردار و روحانيون مركز استان از روند پيشرفت احداث بوستان ولايت +تصاویر

0

بروایت تصویر

بازديد شهردار و روحانيون مركز استان از روند پيشرفت احداث بوستان ولايت

حضرت آيت الله صدوقي و تعدادي از روحانيون مركز استان از روند احداث بوستان ولايت بازديد كردند….