ای مردم ؛ هچگاه به قدرت ، ثروت ، موقعیت و هوش خود مغرور نشوید ، چون ..+ویدیودیدنی

0

ای مردم ؛

هچگاه به قدرت ، ثروت ، موقعیت و هوش خود مغرور نشوید ،

چون هیچکدام این ها برای هیچکس پایدار نخواهد بود ….

توجه شما را به ویدیوی زیر جلب می کنم . باوربفرمائید حتی اگر چندبار ببینید بازهم کمه …

شماره تماس,  وتلگرام مدیر سایت : عباس ناساری ۰۹۱۱۲۲۶۹۷۰۷

نظر خود را بیان کنید