سخنراني استاندار مازندران در دانشگاه تهران

0

سخنراني استاندار مازندران در دانشگاه تهران

 

خانه خبرمازندران – عباس ناساری : استاندار مازندران در همايش ملي بررسي ساختار تشكيلاتي مديريت منابع طبيعي و محيط زيست ايران در دانشگاه تهران سخنراني مي نمايد .
ربيع فلاح جلودار روز يكشنبه ۲۳ مهر مهمان و سخنران ويژه همايش ملي بررسي ساختار تشكيلاتي مديريت منابع طبيعي و محيط زيست ايران در دانشگاه تهران است .
در اين همايش ملي علاوه بر استاندار مازندران ، معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان محيط زيست كشور ، رئيس سازمان جنگلها ، مراتع و آبخيز داري كشور و رئيس سازمان شيلات كشور و چند چهره برجسته دانشگاهي سخنراني مي نمايند .
اين همايش ملي در دانشكده منابع طبيعي دانشگاه تهران و با محورهاي بررسي تجارب ساير كشورها در خصوص مديريت منابع طبيعي و محيط زيست ، سياستها و قوانين و رويكردهاي آموزش و پژوهش در خصوص مديريت منابع طبيعي و محيط زيست ايران و با حضور متخصصين بخشهاي اجرايي ، آموزشي و پژوهشي كشور برگزار مي شود.

 

شماره تماس,  وتلگرام مدیر سایت : عباس ناساری ۰۹۱۱۲۲۶۹۷۰۷

نظر خود را بیان کنید