دوربین خبرساز :اعتراض مردمی به زمان تعریض شهرداری قائم شهر درخیابان جویبار + ویدئو خبرفوق

0

دوربین خبرساز :

اعتراض مردمی به زمان تعریض شهرداری قائم شهر درخیابان جویبار

+ ویدئو خبرفوق

خانه خبرمازندران – عباس ناساری : اعتراض شدید مردمی به نحوه و زمان کار  ماموران شهرداری قائم شهر پیرامون عقب نشینی کسبه ها و تعریض خیابانهای شهرستان قائم شهر

مکان : خیابان جویبار

زمان : ساعت ۹:۲۴ صبح (۱۳۹۶/۸/۲۹)

شماره تماس,  وتلگرام مدیر سایت : عباس ناساری ۰۹۱۱۲۲۶۹۷۰۷

نظر خود را بیان کنید