علیرغم تاکید پویامهر وشیرسوار(فرزندان شهید) ؛ جلسه سه شنبه ها در شورای شهر قائم شهرهمچنان غیرعلنی باقی ماند!!

0

علیرغم تاکید پویامهر وشیرسوار(فرزندان شهید) ؛

جلسه سه شنبه ها در شورای شهر قائم شهرهمچنان غیرعلنی باقی ماند !!!

+ویدئو مطالب آقای پویامهر

خانه خبرمازندران – عباس ناساری : جلسه علنی شورای اسلامی شهرقائم شهرراس ساعت ۱۰:۲۴ دقیقه صبح روزیکشنبه  ۱۳۹۶/۹/۱۲ با ورود دو مصدوم  از اعضای شورا ( به نامهای شیرسوار عضو شورا و محمد برزگر مسئول روابط عمومی شورا در بازی فوتبال مصدوم شده بودند) و با حضور چندین نفرازاعضا شورای شهروخبرنگاران عرصه مطبوعات ورسانه های مجازی با تلاوت کلام الله مجید توسط آقای فضلی ( منشی اول شورا) و خیرمقدم گوئی توسط ریاست شورا رسما آغازشد که البته رفته رفته دیگر نمایندگان به جمع اعضا پیوستند .

اهم موضوعاتی که در جلسه علنی شورای شهرقائم شهر عنوان شد و تقاضای پیگیری ورسیدگی بعمل آمد عبارت بود از : رسیدگی به فضای سبز ، مدیریت شهری ، پرداختن به مشکلات عدیده شهرداری ، کارخانه آسفالت ، کارخانه های نساجی شماره ۳ و ۱ قائم شهر ، مدیریت  و کارگران کارخانه نساجی شماره یک ، بیمه کارگران ، اداره کار و ….

 • مجیدعباسی منشی دوم شورای شهرقائم شهراولین نماینده ای بود که آغاز سخن نمود ومطالبی را پیرامون ماموریتی که باتفاق آقای میرزائی ازسوی شورا بعهده داشتند عنوان نمود که البته از سوی ریاست شورا پاسخ هائی دریافت داشتند که  در انتها ی جلسه مهندس عباس صالح زاده بصورت بسیار جامع به آن پرداخت .

دکتراحسان اسماعیلی نجارعضوشورای شهر واستاددانشگاه پیرامون مشکلات عدیده شهرداری قائم شهر مطالب مبسوطی ایراد داشت که به بحث گذاشته شد .

 • غلامرضا میرزائی دیگر اعضای شورای شهرقائم شهربه موضوع فضای سبز و حواشی آن پرداخت که اتفاقا تمامی اعضا خواستار پیگیری این مهم بودند .

 • علی شیرسوار ملقب به فرزند قائم شهر وعضو شورای شهر به دفاع از حقوق مردم قائم شهردرارتباط با فضای سبزپرداخت و شدیدا خواستار پیگیری این مهم شد.

 • هادی فضلی منشی اول شورای شهر به مسائل و مشکلات اشتغال نیروهای خدماتی و شهری شهرداری این شهرستان پرداخت و رسیدگی به این مهم را از واجبات کارهای شورا دانست .

 • ایمان پویامهر عضو شورای شهر قائم شهر( فرزند شهید ومعاون سابق فرمانداری قائم شهر) همانند شیرسوار به نوعی دیگر به دفاع ازمردم و خبرنگاران قائم شهرپرداخت و با صراحت عنوان نمود که مگرما(اعضای شورای شهر که ازسوی مردم انتخاب شدیم) امین مردم نیستیم ؟ چرا خبرنگاران نباید در جلسه سه شنبه ها حضور داشته باشند ؟

 • وی همچنین از فضای سبزشهری مطالبی عنوان نمود و آنگاه خطاب به یکی ازنمایندگان مردم قائم شهر درمجلس شورای اسلامی افزود : چندروز پیش  یکی از نمایندگان محترم قائمشهر در مجلس شورای اسلامی درمصاحبه ای به خبرنگاران پیرامون خرید نساجی شماره یک توسط شهرداری انتقاد داشت  و گفت : آیا این نماینده محترم چندماه پیش هم این نظرات و موضع را داشت ؟  

 • توضیح کامل سخنان آقای پویا مهر در ویدئو این صفحه آمده است .

 • پویامهر درادامه گفت : مردم شهرمان ، شهرداری شهرشان را نه به شورای شهر می شناسند نه به شهردارش ، مردم شهرداری را به پارک بانانش ، به فضای سبزش وبه نیروهای خدماتی  وپاکیزه بودن شهرشان می شناسند .

 • مهندس عباس صالح زاده نایب رئیس شورای شهرو شهردارسابق قائم شهر شدیدا و با لحنی انتقادگونه وآتشین به مسائل شهری بویژه پیرامون مدیریت شهری ، مشکلات مردم ، مدیریت عاملی کارخانه نساجی قائمشهروچندتن ازاعضای شورای شهر پرداخت که شرح کامل اظهارات آقای صالح زاده در ویدئو شماره ۷ که درکانال تلگرامی (خانه خبرمازندران) نشر شده است گویای ادعای بیانات ایشان می باشد که توصیه می شود حتما آن را ملاحظه بفرمائید .

 حاشیه جلسه علنی شورای شهر قائم شهر(۱۲/۹/۱۳۹۶) از دید خانه خبرمازندران

 • پویامهروشیرسوار به حضورخبرنگاران درجلسه سه شنبه ها تاکید داشتند ولی متاسفانه حسینزاده رئیس شورا شهر پیشنهاد وتقاضای آنان را نپذیرفت و درنتیجه با رای گیری جلسه سه شنبه ها همچنان غیرعلنی باقی ماند .

  آقای افشین حسینزاده در اظهارات خود گفت بخاطراینکه دوستان خبرنگاروخانم های خبرنگار زحمتشان زیاد نشود گفتیم که سه شنبه ها جلسه ، غیر علنی انجام شود !!!

  خانه خبرمازندران : آقای رئیس جناب افشین حسینزاده عزیز ما خبرنگاران یا بعضی از خبرنگارانی که همیشه یک پای ثابت جلسات شورا بودیم وانشالله خواهیم بود درتمام اوقات سال کارهای شخصی وخانوادگی داریم و دراوقات بیکاری به جلسات شورای شهر حاضر نمی شویم ، پس غصه وقتمان را نخورید چرا که ما هم مثل شما قسمتی از وقتمان را برای مردم کنارگذاشتیم منتها بدون  هیچگونه چشمداشت مالی و….

 • بنا به فرمایش آقای پویامهرکه گفت ما امین مردم هستیم و انتخاب شدیم تا به مشکلات شهری و مردم شهرمان رسیدگی کنیم ، لذا ما خبرنگاران هم امین مردم هستیم شاید خیلی محرم تروامین تر ازشما اعضای محترم شورا ، حال چگونه است که تشخیص شما و چند نماینده محترم شورای شهرقائم شهر نیازی به حضور ما خبرنگاران درجلسات سه شنبه ها نمی بینید ، این سئوالی است که دلیلش برای ما یا حداقل بنده حقیر نگارنده این خبر که با بیماری دست وپنجه نرم می کنم قانع کننده نبود 

 • آقای رئیس باور بفرمائید اکثرهمکاران وخبرنگارانی که خالصانه برای آبادانی و توسعه شهرشان وقت می گذارند و قلم می زنند بیکارنیستند تا برای وقت گذرانی به جلسات شورا بیایند آنها ، هم خانواده و هم کارهای شخصی دارند و از شورا هم حقوقی دریافت نمی کنند پس ما را به بهانه های مختلف از حضور درجلسات شورا منع نفرمائید چرا که ما هم همانند شما بنا بفرمایش پویا مهر وشیرسوار امین مردم هستیم و خواهیم بود. 

 

عکسها چه می گویند ؟

عکس شماره ۱ :

بنظرشما آیا مشتهای گره کرده آقای دکتراحسان اسماعیلی برای کوباندن برسر مشکلات شهری شهرقائم شهراست ؟

عکس شماره ۲ :

 آیا نگاه مضطرب آقای پویامهر از روی ترس است یا نگرانی مشکلات شهری قائم شهر؟

 

عکس شماره ۳ :

آیا حضور شیر سوار (فرزندقائم شهر) با عصا و پای مصدوم درصحن علنی شورا بخاطر چیست که حتی از مرخصی استعلاجی استفاده نکرد ؟ آیا بخاطر نشان دادن خود درشوراست یا دل نگرانی از به تاخیرافتادن بعضی ازدستورات و کارهای شورا؟

عکس شماره ۴ :

آیا خبرنگاران محترم وحاضر درجلسه علنی شورای شهرقائم شهر بجهت بحث وجدل های اعضای محترم شورا که هر آینه دغدغه کارها ودستورات شورا را دارند می باشد که اینگونه درتفکر هستند ؟

 

عکس شماره ۵ :

 ودر انتها آیا خنده با مزه آقای افشین حسینزاده ریاست محترم شورای شهرقائم شهر که همیشه با لبان پرخنده دیده می شود و از طرفی ازتجربه چند دوره حضور در شورای شهر قائم شهر برخوردار است بخاطر تسلط بر کارهای سخت حکایت می کند و با لبخند بجنگ مشکلات شهری می رود ؟

قضاوت با شماست .

  اینک توجه شما به گزارش تصویری از صحن علنی شورای شهر قائم شهر جلب می شود …

شماره تماس,  وتلگرام مدیر سایت : عباس ناساری ۰۹۱۱۲۲۶۹۷۰۷

نظر خود را بیان کنید