دیدارمردمی اعضاء شورای شهر وشهردار قائم شهردرحسینیه سیدمحله این شهرستان

0

 دیدارمردمی اعضاء شورای شهر وشهردار قائم شهردر

حسینیه سیدمحله این شهرستان

خانه خبرمازندران – عباس ناساری : عصرامروز( یکشنبه ۱۳۹۶/۹/۱۹) تنی چند از اعضاء محترم شورای شهرقائم شهر باتفاق مهندس خنکدار سرپرست شهرداری این شهرستان دردیداری مردمی واقع در حسینه (تکیه)سیدمحله قائم شهر  به نقطه نظرات حاضرین در حسینیه گوش فرا دادند و جهت برآورده نمودن انتظارات بحق اهالی سید محله از جانب آقای اقشین حسینزاده ریاست شورا ، آقای ایمان پویامهر و مجید عباسی عضو شورا  و مهندس خنکدار شهرداردرقبال تعریض حسینیه قول مساعد داده شد

گفتنی است حجت الاسلام ساداتی پیش نماز حسینیه ، سردارسرتیپ ساداتی ، سید عبدالله ساداتی ، مهندس عباس وهابی و تنی چند از اهالی محل در این مراسم حضور داشتند .

ویدئو مصاحبه سردار سادتی + گزارش تصویری مراسم فوق …

 

 

شماره تماس,  وتلگرام مدیر سایت : عباس ناساری ۰۹۱۱۲۲۶۹۷۰۷

نظر خود را بیان کنید