آقایان اعضاء محترم شورای شهرقائم شهر ؛ همانطور که بی اطلاع بودن از حضوراستاندار درنساجی دغدغه شما شده !! باهمان شدت بفکر دیگرمعضلات شهری قائم شهر باشید

0

آقایان اعضاء محترم شورای شهرقائم شهر ؛

همانطور که بی اطلاع بودن از حضوراستاندار درنساجی دغدغه شما شده !!

باهمان شدت بفکر دیگرمعضلات شهری قائم شهرنیزباشید

خانه خبرمازندران (عباس ناساری) :

آیا واقعا ماموران اداره و یا شرکت توزیع برق شهرستان قائم شهر چنین فاجعه ای که احتمال اتفاق آن بینهایت است را نمی بینند ؟

آیا باید این مهم را باورداشت که مسئولان وماموران محترم اداره برق قائم شهر از وجود چنین معضلات در سطح شهرو شهرستان بی اطلاع هستند  و یا اینکه خدای ناکرده اطلاع دارند ولی بی تفاوت هستند ؟

چطور بنده حقیرکه رهگذر دراین مسیر بودم صحنه خطر را دیدم وکاملا آنرا حس کردم اما مسئولان ذیربط که وظیفه دیدن ویافتن چنین معضلاتی درسطح شهرستان را در وظیفه شغلی بویژه وجدان کاری خود دارند ، نمی بینند ؟!!

آقایان مسئول و ذیربط اگر خدای ناکرده پایه درهم ریخته این تیرک برق که دریکی ازمسیرهای پرتردد شهر واقع شده است ، سرنگون شود چه تصوری درذهن خواهید داشت ؟

آقایان اعضای محترم شورای شهرقائم شهر(دوره پنجم)؛ نظارت برکل مشکلات شهردرحیطه وظایف شماست ، چرا که شما نمایندگان مردم شهرقائم شهر در شورای شهر هستید ، پس اگر بگوئیم همانطورکه بی اطلاع بودن از حضورسرزده آقای استاندار درکارخانه نساجی قائم شهربه یکی از دغدغه های شما تبدیل شده است (که البته حق شماست که مطلع می شدید) عرض می شود چه خوب است بهمان شدت بفکر ورسیدگی جلوگیری از احتمال خطرات این چنینی که جان مردم ورهگذران را تهدید می  کند باشید  وشدیدا پیگیر باشید تا افراد مسئول پای کار باشند … تشکر

مکان : قائم شهر- جنب ایستگاه خیابان کوچکسرا

زمان تصویر برداری : دوشنبه ۱۳۹۶/۹/۲۷

شماره تماس,  وتلگرام مدیر سایت : عباس ناساری ۰۹۱۱۲۲۶۹۷۰۷

نظر خود را بیان کنید