خانه خبرمازندران (عباس ناساری): یلدای ۱۳۹۶ مبارک  + ویدیو بازار شب یلدای شهرستان قائم شهر 

0

خانه خبرمازندران (عباس ناساری):

یلدای ۱۳۹۶ مبارک 

+ ویدیو بازار شب یلدای شهرستان قائم شهر 

قائمشهر-ناساری= یلدا۱۳۹۶ مبارک

برای دیدن ویدیو روی لینک (قائمشهر=ناساری) کلیک کنید

 

 

 

نظر خود را بیان کنید