دوربین خبرساز : واقعا مقصر اصلی این نا بسامانی بعضی از خیابانها و کوچه های قائم شهر کیست ؟ آمدبلائی که بخیرگذشت …

0

 

دوربین خبرساز :

 

واقعا مقصر اصلی این نا بسامانی بعضی از خیابانها و کوچه های

قائم شهر کیست ؟

آمدبلائی که بخیرگذشت …

 

خانه خبرمازندران (عباس ناساری):برای کاری به مرکزبهداشت شهرستان قائم شهر مراجعه کرده بودم که در برگشت در نزدیکی اداره بهداشت متوجه زمین خوردن یک خانم جوان شدم وبلافاصله اقدام به روشن کردن دوربین خبرساز شدم که خوشبختانه خانمی که زمین خورده بود وگویا درمقابل عابرین خجالت زده شده بود بسرعت از زمین بلند شد و به راه خود ادامه داد ورفت .

علت زمین خوردن خانم رهگذر:  همانطور که در تصویر فوق کاملا مشخص است علت این اتفاق ترمیم نشدن چاله چوله هائی که معلوم نبود از جانب چه شرکت و اداره ای حادث شده بود موجب این اتفاق شد .

حال اگراین خانم محترم دراثرزمین خوردن دچار ضربه مغزی می شد یا دست وپایش می شکست چه دستگاه وارگانی پاسخگو می بود ؟

اگردراین اثنا کار این خانم محترم که مورد تمسخرچند جوان بی ادب قرارگرفته بود به مشاجره می کشید وخدای ناکرده در این میان اتفاقی رخ می داد چه مرجعی پاسخگو می بود ؟

واقعا چرا باید  چاله چوله های خیابانها و کوچه پس کوچه های شهرمان تا این حد به امان خدا رها شده باشند ؟

آیا باید شهرداری را مسئول دانست یا اداره گاز ، اداره آب وفاضلاب ، اداره مخابرات ، اداره برق  و…. را ؟ واقعا مقصر اصلی این نا بسامانی بعضی از خیابانها و کوچه کیست ؟ شاید هم شورای شهر قائمشهر !به هرصورت آمدبلائی که بخیر گذشت …

شماره تماس,  وتلگرام مدیر سایت : عباس ناساری ۰۹۱۱۲۲۶۹۷۰۷

نظر خود را بیان کنید