دوربین خبرساز:  آیا چشمی بینا وگوشی شنوا …

0

دوربین خبرساز:

 آیا چشمی بینا وگوشی شنوا …

خانه خبرمازندران(عباس ناساری) : برای دیدن وسیاحت به نمایشگاه بین المللی  مازندران که در شهرستان قائم شهر واقع در جنب پل تالار این شهرستان  که محل دائمی نمایشگاه می باشد رفتم  .

در مسیرراه ( از ورودی تا محل غرفه های نمایشگاه ) متوجه تصویرفوق شدم وباخود گفتم آیا واقعا مسئولان ذیربط نمایشگاه از وجود چنین گودال خطرناک (البته برای وسائط نقلیه ) نشدند؟

لذا بفکر افتادم وگفتم شاید ازدید آنها این گودال پنهان مانده است و بهتر است برای اطلاع مسئولان نمایشگاه بین المللی مازندران چند تصویر را ثبت وضبط کنم تا شاید ببینند و بفکر ترمیم این گودال آن هم در مسیر تردد محوطه این نمایشگاه قرار گیرد .

جالب انجاست که بدانید برای ورود هر اتومبیل مبلغ هزار(۱۰۰۰) تومان بعنوان ورودی وپارکینگ دریافت می کنند .

آیا بهترنیست که این مبالغ دریافتی صرف ترمیم گودالهای مسیر ورودی تا محل دائمی غرفه های نمایشگاه بین المللی مازندران همانند فضای سبزآن شود ؟

ما گفتیم ونوشتیم وتصاویر را منتشر کردیم حال باید منتظر ماند ودید آیا در این میان مسئولان ذیصلاح وذیربط توجه می کنند و آیا چشمی بینا وگوشی شنوا  پیدا می شود ؟

البته ناگفته نماند که از ظواهر امر یعنی از تصویر آخر این صفحه کاملا معلوم است که هر روز این گودال را مشاهده می کنند ولی گویا حواسشون به فروش محصولات غرفه داران است تا توجه به اینگونه مسائل .

شاید هم ما اشتباه می کنیم و آنها خیلی هم به این گونه مشکلات توجه دارند و شاید هم برعکس اصلا برایشان وجود این گونه گودالها مهم نباشد .

زمان : عصر پنجشنبه ۱۳۹۶/۱۰/۷

 


شماره تماس,  وتلگرام مدیر سایت : عباس ناساری ۰۹۱۱۲۲۶۹۷۰۷

نظر خود را بیان کنید