استاندار مازندارن در جلسه شوراي اداري شهرستان كلاردشت؛ توسعه بايد بدون تخريب محيط زيست باشد / از مزيت گردشگري براي ايجاد مشاغل پايدار استفاده شود

0

استاندار مازندارن در جلسه شوراي اداري شهرستان كلاردشت؛

توسعه بايد بدون تخريب محيط زيست باشد 

از مزيت گردشگري براي ايجاد مشاغل پايدار استفاده شود

مقام عالي دولت در مازندران، با اشاره به اين كه بايد توسعه بدون تخريب محيط زيست باشد، تاكيد كرد: نبايد با مديريت نابجا، مزيت هاي زمينه ساز توسعه را به مولفه هاي ركود تبديل كنيم / با توجه به گردشگر پذير بودن استان بايد با استفاده از اين مزيت در راستاي ايجاد مشاغل پايدار و رفع بيكاري اقدام نمود.

 

خانه خبرمازندران(عباس ناساری) : محمد اسلامي، استاندار مازندارن در جلسه شوراي اداري شهرستان كلاردشت با اشاره به اين كه در خدمت كردن بايد نگاه جامع داشت و برنامه محوري را مد نظر قرار داد، گفت: بايد در برابر مردم پاسخگو باشيم.

مقام عالي دولت در مازندران، با اشاره به اين كه بايد توسعه بدون تخريب محيط زيست باشد ، تاكيد كرد: نبايد با مديريت نابجا، مزيت هاي زمينه ساز توسعه را به مولفه هاي ركود تبديل كنيم، بايد ضوابط و مقررات را در ساخت و ساز ها و عمران و آباداني استان رعايت كنيم.

اسلامي افزود: ساخت و سازهاي عمومي خدماتي بويژه در حوزه گردشگري بايد تعريف شده و داراي ضوابطي  باشد كه هم مولد و هم در خدماتي كه شهر را توانمند نمايد تاثير گذار باشد و هم براي مردم فرصت شغلي ايجاد كند.

استاندار با بيان اين كه بايد در بستر توسعه برنامه هايي درست و با ظابطه وضع كنيم و از سرمايه گذاران واقعي براي سرمايه گذاري دعوت نماييم كه داراي منابع باشند و از دولت منابع مكمل بخواهند، افزود: متاسفانه چون تسهيلات در گذشته به واحدهايي اعطا شده كه نتوانسته اند اشتغال ايجاد كنند و بازار داشته باشند لذا منابع بانك ها بازگشت نكرده و به تله افتاده است.

اسلامي اشتغال را مهم ترين دغدغه مردم و دولت عنوان كرد و تصريح نمود: با توجه به گردشگر پذير بودن كلاردشت و ديگر مناطق استان بايد با استفاده از اين مزيت در راستاي ايجاد مشاغل پايدار و رفع بيكاري اقدام نمود.

استاندار با بيان اين كه طرح هاي بوم گردي و توسعه صنايع دستي از سوي دولت پشتيباني مي شود، افزود: با ايجاد بازارچه هاي عرضه صنايع دستي و غذاهاي بومي و محلي در مناطق گردشگر پذير در جهت تقويت اشتغال اهتمام شود.

نماينده عالي دولت در مازندران، بر پايه گذاري و توسعه گردشگري مديريت شده در استان تاكيد كرد و گفت: با تورگرداني مي توان از نحوه بهره مندي گردشگر از مناطق گردشگري اطمينان حاصل كرد، مانع عوارض زيست محيطي شد و از عوايد اقتصادي حاصل از آن بهره مند گرديد.

وي، ابراز داشت: در قالب برنامه يي عملي و با تلاش و مديريت جهادي مي توان شهرستان كلاردشت را به شهرستاني عاري از بيكاري و آسيب هاي اجتماعي تبديل نمود.

رييس شوراي اداري استان با اشاره به اين كه دولت منابع خوبي را براي فقرزدايي و محروميت زدايي اختصاص داده است، گفت: بايد با نظارت صحيح اين تسهيلات ارزان قيمت صرف خود اشتغالي و توانمند سازي خانواده هاي تحت پوشش شود.

استاندار با اشاره به اين كه نبايد در خدمت رساني به مردم كاستي داشته باشيم، اظهار داشت: با همدلي و هم افزايي و با پشتيباني همديگر، برخي محدوديت ها را رفع نماييم و تكاليف اداري را به شايستگي به انجام رسانيم.

اسلامي بر اطلاع رساني و فرهنگ سازي بيمه اجتماعي كشاورزان، عشاير و روستاييان در روستاها تاكيد كرد و ياد آور شد: هزينه اين بيمه ۱۵ درصد است، ۵ درصد از اين حق بيمه را روستاييان و ۱۰ درصد را دولت پرداخت مي نمايد و فرماندران بايد تلاش كنند تا كسي در روستاها نماند كه فاقد بيمه اجتماعي كشاورزان، عشاير و روستاييان باشد چرا كه اين نوع پوشش بيمه اي يك پشتيبان براي روستاييان است.

استاندار مازندران در ادامه سفر به غرب مازندران در جلسات شوراي اداري شهرستان هاي چالوس و نوشهر حضور خواهد يافت.

گفتني است مقام عالي دولت در مازندران در سفر به كلاردشت با حضو در منزل جانباز سرافراز نائب رضا علي نژاد با وي ديدار و گفتگو نمود.

آدرس الکترونیکی :  abbasnasari1947@gmail.com

شماره تماس,  وتلگرام مدیر سایت : عباس ناساری ۰۹۱۱۲۲۶۹۷۰۷

نظر خود را بیان کنید