دوربین خبرساز: پویش سه شنبه های پاک درقائم شهر+ویدئو وتصاویرمربوطه

0

دوربین خبرساز:

پویش سه شنبه های پاک

درقائم شهر

باهمکاری سازمان محیط زیست و سازمان ورزش وجوانان کشور

بروایت تصویر+ ویدئو

 

 

شماره تماس,  وتلگرام مدیر سایت : عباس ناساری ۰۹۱۱۲۲۶۹۷۰۷

آدرس الکترونیکی : abbasnasari1947@gmail.com

نظر خود را بیان کنید