نشست پیشکسوتان فوتبال بابل در منزل استاد چنگیز ریسمانچیان مالک سابق دریای بابل

0

 

نشست پیشکسوتان فوتبال بابل در منزل

استاد چنگیز ریسمانچیان

مالک سابق دریای بابل

خانه خبرمازندران – ناساری : پیشکسوتان فوتبال شهرستان بابل در منزل استاد وپیشکسوت نامدار ورزش فوتبال مازندران استاد چنگیزریسمانچیان (مالک ومدیرعامل سابق باشگاه دریای بابل ) باحضور مسوولین شورای شهر ، رئیس اداره ورزش و رئیس هیات فوتبال بابل جهت رفع مشکلات مالی هیات فوتبال این شهرستان دورهم به میزبانی آقا چنگیزجمع شدند و با همفکری و مشورت و تبادل نظر به نتایج مطلوبی دست یافتند.

استاد چنگیزریسمانچیان که درنزد اهالی فوتبال بابل به پدرفوتبال این شهرستان معروف وزبانزد خاص وعام شده است میزبان مراسم فوق بود تا بار دیگر همچون گذشته ، قدمی مفید وسازنده درجهت ساماندهی وپیشرفت وتوسعه ورزش فوتبال بابل بردارد.

اگر بگوئیم چنگیزریسمانچیان خدمت بسیاربزرگی به فوتبال مازندران و بعضا کشور کرده چیزی بگزاف نگفتیم  چرا که استان مازندران اولین استانی بود که بپاس برگزاری جام شهدا بابل موجبات توجه مسئولان فدراسیون فوتبال کشور را برانگیخت و عاملی شد بر راه اندازی لیگ سراسر فوتبال در قالب لیگ دسته یک باشگاههای کشور  واین مهم سبب شد تا نام استاد چنگیز ریسمانچیان تا ابد در ذهن اهالی  وپیشکسوتان فوتبال مازندران و کشور باقی بماند .. شاید جوانترهای ورزش فوتبال ازاین مهم آنچنان که باید آگاهی نداشته باشند ولی باید بدانند که چنگیز ریسمانچیان با برگزاری جام شهدای بابل خدمت شایان توجه ای به فوتبال مازندران و بعضا کشور نمود .

شایان ذکراینکه در جلسه فوق ازساخت استادیوم جدیدی برای برگزاری بازیهای فوتبال در شهرستان بابل بحث وتبادل نظر به عمل آمد که دکتر فاریابی عضوهیات رئیسه فوتبال بابل سخنان بسیارمطلوبی در رابطه بامشکلات استادیوم ۷تیر این شهرستان اظهار داشت .

وی اشاره نمود: چرا نباید دربابل صاحب یک زمین چمن مصنوعی باشیم ودر حال حاضر تیم خونه به خونه بابل حتی نمی تواند دراین زمین تمرین کند چرا که واقعا برای تمرین  مناسب نیست و هزار ایراد به این استادیوم وارد است .

شماره تماس,  وتلگرام مدیر سایت : عباس ناساری ۰۹۱۱۲۲۶۹۷۰۷

آدرس الکترونیکی :abbasnasari1947@gmail.com

نظر خود را بیان کنید