بازارشب عید ۹۷ قائم شهر… اگرچه که دیرشده … ولی دیدنش خالی از لطف نیست … به روایت تصاویر=عکاس :عباس ناساری

0

بازارشب عید ۹۷ قائم شهر…

اگرچه که دیرشده …

ولی دیدنش خالی از لطف نیست …

به روایت : دهها تصویر از بازارشب عید

 

 

شماره تماس,  وتلگرام مدیر سایت : عباس ناساری ۰۹۱۱۲۲۶۹۷۰۷

آدرس الکترونیکی :abbasnasari1947@gmail.com

نظر خود را بیان کنید