سری دوم /جامانده های دیدنی از حواشی و جریان بازی تیم نساجی مقابل فجرسپاسی شیراز به روایت تصویر …

0

ورزشی : سری دوم

جامانده های دیدنی از حواشی و جریان بازی تیم نساجی مقابل فجرسپاسی شیراز به روایت تصویر …

نساجی دریک قدمی

لیگ برترفوتبال ایران

گزارش تصویری دیدار نساجی قائم شهر مقابل فجر سپاسی شیراز…

تماشاگران بردبار وخستگی ناپذیرقائم شهری برای حضور درلیگ برتر دست از پا نمی شناسند و دارند بال بال می زنند…

اگرچه که خسته شدیم و اگه راهمون ندن بازهم می جنگیم تا پیروز شیم…

 

خانه خبرمازندران – عباس ناساری : عشق ، شور ، هیجان ، امید ، تحمل و استقامت ، تلاش وازخودگذشتگی و … همه وهمه حاصل سالهای انتظاراز سوی تماشاگران وسکونشینهای قائم شهری ، مازندرانی های عاشق فوتبال بویژه طرفداران دوآتشه وسینه چاک تیم ریشه دار نساجی قائم شهر(شهردلیران ومردان مقاوم وخستگی ناپذیر) می باشد .

شاید تحمل و انتظار حدود ۲۵ سال دوری از لیگ برتر برای شهری که جز فوتبال هیچگونه سرگرمی وگذران اوقات فراغت را نداشته است خیلی سخت بود ولی همگان دیدند که به پشتیبانی عشق و بردباری و تحمل سختی ها ، سرانجام زمان قدم گذاشتن به سرزمین آرزوهای دوستداران فوتبال که این روزها بیشتر به یک معجزه شبیه شده است فرا رسیده ودستیابی به این سرزمین درحال بوقوع پیوستن است .

آقایان ؛ باور کنید مردم و خانواده های قائم شهری که کل استان مازندران در حسرت حضور درلیگ برتر کشورمان را دارند ، به لطف خدا و پشتکار و ممارست مسئولان باشگاه ، بازیکنان غیور و مسئولان شهرستان بویژه حمایت همه جانبه تماشاگران بردبار وخستگی ناپذیرقائم شهری که برای حضور درلیگ برتر دست از پا نمی شناسند و دارند بال بال می زنند در آستانه ویک قدمی پرواز وصعود قرارگرفتند .

آیا این بار؛ بالهای همای سعادت برفراز قائم شهر وتیم فوتبال نساجی ومردان پر تعصب سکوهای استادیوم پیرشهید وطنی گسترده خواهد شد ؟

آیا این بار؛ سایه شوم بد شانسی ازبام ورزشگاه قائم شهر محو و نابود خواهد شد ؟

آیا این بار؛ جوانهای امروز و سکونشینان ۲۵ سال پیش که اینک گرد پیری برسرشان نشسته  بازهم باید به انتظار بنشینند ؟

آیا این بار؛  آسمان ورزشگاه شهید وطنی به آسمان لیگ برتری تبدیل خواهد شد ؟ یا خدای ناکرده وزبانم لال دوباره باید در صف انتظار بنشینیم ؟

آیا این بار و درسال جدید طرفداران فوتبال و حامیان نساجی هفته آینده در ورزشگاه خود جشن صعود به لیگ برتر را شاهد خواهند بود ؟

آیا این بار برخلاف  ۳۱ اردیبهشت سال ۱۳۶۲ که خبرمرگ تماشاگران قائم شهری از بندرترکمن به قائم شهر رسید وفضای شهرمان را ماتم زده  ومرگبار کرده بود ، آیا اکنون در همان ماه از سال یعنی ۹ اردیبهشت خبر شادی و نورافشانی فضای شهرمان را فرا خواهد گرفت ؟

اگرچه که خسته شدیم و اگه راهمون ندن بازهم می جنگیم تا پیروز شیم…

شماره تماس,  وتلگرام مدیر سایت : عباس ناساری ۰۹۱۱۲۲۶۹۷۰۷

آدرس الکترونیکی :abbasnasari1947@gmail.com

نظر خود را بیان کنید