عشق من نساجی / پرسپولیس تهران ۲ – نساجی مازندران یک

0

عشق من نساجی

پرسپولیس تهران ۲ – نساجی مازندران یک

ویدیو حضورپرشورهواداران نساجی در ترمینال قائم شهر

 

خانه خبرمازندران – عباس ناساری : تساوی یک بر یک مقابل پرسپولیس عادلانه ترین نتیجه ای بود که می توانست برای نساجی رقم بخورد ،

ولی چنین نشد و بعداز ۱۰ نفره شدن تیم و تعویض  کاپیتان محمدعباس زاده مهاجم گلزن تیم ،  در شش قدم نساجی  یک گل بخودی توسط بی دقتی مدافعی که بازوبندکاپیتانی را به بازوبست بسود پرسپولیس تهران در قعردروازه نساجی جای گرفت تا تیم میزبان ۲ برصفر  درنیمه دوم پیش بیافتد …

شاید اگراین گل بخودی درحالت تکل و نامتعادل مدافع شکل می گرفت غم ودردش خیلی کمتربود ولی این گل بخودی خیلی زورداشت.البته قصد کاپیتان دوم نساجی فقظ دفع توپ بود ….

بی تردید این باخت آنهم مقابل پرسپولیس بزرگ چیزی حتی زره ای ازبزرگی و آقائی تیم پرظرفدار وریشه دارنساجی کم نمی کند وهمچنان درقلب هوا دارانش جای دارد ..

گویا،  گل به خودی وپاس گل به مهاجم حریف و… درنساجی از لیگ یک به این طرف یک عادت شده واگر چنین  روندی بر تیم حاکم باشه نساجی روز وروزگار خوشی در پیش رو نخواهد داشت .

اگر به بدن وقدوبالای یاران دوتیم با دقت نگاه کرده باشید درخواهید یافت که بدن های تنی چند از یاران نساجی با گوشتهای اضافه بدنبال توپ می دویدند و بعضا  بی تعادل برزمین سرنگون می شدند واین یعنی شاید به یاران تیم درتمرینات آنچنان که باید فشار وارد نشده باشد ولی برعکس یاران تیم مقابل یعنی پرسپولیس تهران ، چست وچابک بدنبال توپ می دویدند وضربه می زدند …البته این نظرماست شاید نظرمان چندان درست نباشد .

البته همه این کاستی ها برمی گردد به سرمربی دوست داشتنی و با اخلاق نساجی .. اگر آقا جوادنکونام کمی نرمش خود را درتمرینات مقابل بچه های تیم کم بکند بی تردید بچه های نساجی سبک بال تر درمیانه میدان مقابل تیم های حریف صف آرائی خواهندکرد که امیداست نکونام عزیز هرچه بیشتر در این مهم توجه ودقت نظرداشته باشد ..

البته باورداریم که تیم مقابل ومیزبان یک تیم معمولی نبود ورقابت مقابل پرسپولیس تهران آن هم در ورزشگاه آزادی کاربسیار دشوار وسختی بود وبا وجود یک گل بخودی ۲بریک بازی را درتهران واگذار کردیم و چندان ناگوار نبود ولی نساجی می توانست با این نتیجه به قائم شهربرنگردد ..

پنالتی دقیقه آخر وقت اضافه کمی از نگرانی وافسردگی تماشاگران عاشق و سینه چاک نساجی کاست  تا رنج سفر به ورزشگاه آزادی کمرنگترشود و با آرامشی تقریبا بهتر به قائم شهربرگردند ..

 گزارش تصویری از هجوم تماشاگران  وهواداران نساجی به ترمینال قائم شهر جهت سفربه ورزشگاه آزادی تهران …

 

 

 

نظر خود را بیان کنید