قائم سهر مقام نخست اولین دوره مسابقات عملیات ترکیبی آتش نشانان شهرداری های مازندران شد

0

اولین دوره مسابقات عملیات ترکیبی آتش نشانان

شهرداری های مازندران برگزار شد

تیم آتش نشانی قائم شهر به مقام نحست استان نائل آمد

اولین دوره مسابقات عملیات ترکیبی آتش نشانان شهرداری های مازندران با رقابت ۱۴۴ آتش نشان در بوستان ولایت ساری برگزار شد. ‎

خانه خبرمازندران – عباس ناساری :اولین دوره مسابقات عملیات ترکیبی آتش نشانان شهرداری های مازندران در بوستان ولایت ساری برگزار شد.

در این دوره از مسابقات ۱۴۴ آتش نشان از سراسر مازندران به صورت انفرادی به رقابت پرداختند.

در اولین دوره مسابقات عملیات ترکیبی آتش نشانان شهرداری های مازندران که به همت اداره کل امور شهری و شوراهای استانداری و همراهی سازمان آتش نشانی شهرداری ساری برگزار شد، محمد حسین زاده از قائم شهر، پیمان صفاری از آمل و محمد ابراهیم محمد پور از قائم شهر به مقام اول تا سوم دست یافتند.

گفتنی است؛ در این دوره از مسابقات

تیم آتش نشانی قائم شهر به مقام نخست تیمی دست یافت.

شهرداری های مازندران ۱۱۷۳ آتش نشان دارد. 

شماره تماس,  وتلگرام مدیر سایت : عباس ناساری ۰۹۱۱۲۲۶۹۷۰۷

آدرس الکترونیکی :abbasnasari1947@gmail.com

نظر خود را بیان کنید