پیامک ستاد زائران اربعین حسینی استان مازندران

0

پیامک ستاد زائران اربعین حسینی استان مازندران

ستاد زائران اربعین حسینی استان مازندران شماره پیامکی ۵۰۰۰۲۰۱۰۰۱۱۲۰۱ را برای پاسخگویی بهینه به انتقادات، شکایات و پیشنهادات مردمی اختصاص داده است. ‎

 

در راستای پاسخگویی بهینه به انتقادات، شکایات و پیشنهادات مردمی، ستاد ساماندهی زائران اربعین حسینی؛ شماره پیامکی ۵۰۰۰۲۰۱۰۰۱۱۲۰۱ را به این امر اختصاص داده است.

زائران حسینی می توانند از طریق این شماره پیامکی؛ دیدگاه ها، نظرات و شکایات خود را به این ستاد اعلام نمایند.

 

شماره تماس مدیر سایت : عباس ناساری ۰۹۱۱۲۲۶۹۷۰۷

آدرس الکترونیکی :abbasnasari1947@gmail.com

نظر خود را بیان کنید