حسین زادگان در جلسه آموزشی صیانت از حقوق شهروند: رعایت حقوق شهروندی، در تقویت امید و افزایش اعتماد عمومی اثر گذار است …

0

حسین زادگان در جلسه آموزشی صیانت از حقوق شهروند:

رعایت حقوق شهروندی، در تقویت امید و افزایش اعتماد عمومی اثر گذار است 

سعادتمندی و رضایت مردم از جمله اهداف اساسی نظام جمهوری اسلامی است 

انجام بازرسی های غیر محسوس رعایت حقوق شهروندی در دستگاه های اجرایی استان

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران، در این جلسه به اجرایی شدن بازرسی های غیر محسوس رعایت حقوق شهروندی در دستگاه های اجرایی اشاره کرد و گفت: رعایت حقوق شهروندی در تقویت امید و افزایش اعتماد عمومی اثر گذار است است، مردم باید حس کنند دولت از حقوق آنان صیانت و پشتیبانی می کند. ‎

خانه خبرمازندران – عباس ناساری : احمد حسین زادگان در جلسه آموزشی صیانت از حقوق شهروندی و حفظ امنیت عمومی و عفاف و حجاب استان، با اشاره به اینکه بحث حقوق شهروندی در شمار اولویت های دولت و رئیس جمهور محترم و از تاکیدات مقام معظم رهبری است، اظهار داشت: متاسفانه علیرغم تشخیص درست مساله در این بخش، تدوین قوانین مرتبط و هم افزایی و تعامل صورت گرفته؛ یا انحراف در اجرا و عمل رخ داده و یا علیرغم ورود قوی به موضوع به دلیل عدم درک عمیق و درست مساله در طول کار؛ پیگیری ها و پشتیبانی ها استمرار نیافته است.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران به وجود قوانین مترقی در حوزه نهادهای مدنی، احزاب، آزادی بویژه آزادی مطبوعات در کشور اشاره کرد و افزود: صیانت از حقوق شهروندی از جمله شعارهای محوری دکتر روحانی بوده و در شمار محورهایی است که ریاست محترم جمهور در دولت تدبیر و امید به صورت جدی به آن پرداخته است و در پیگیری های محوری دولت قرار دارد.

حسین زادگان با بیان این که در مازندران اقدامات خوبی در خصوص تحقق حقوق شهروندی صورت گرفته است و تیم های بازرسی حقوق شهروندی با ورود به دستگاه های اجرایی شهرستان ها به روند اجرای این قانون مهم رسیدگی می کنند، خاطرنشان ساخت: گزارش بازرسان حقوق شهروندی از واقعیت های موجود در دستگاه های اجرایی برای تصمیم گیری های مدیریتی بسیار مهم است که بر اهمیت این مبحث مهم دلالت دارد.

وی سعادتمندی و افزایش سطح رضایت مندی مردم را از جمله اهداف اساسی نظام برشمرد و با بیان این که دشمن سعی دارد با کاهش سطح رضایت مردم؛ به اهداف پلید خود دست یابد، یادآور شد: دشمنان سعی دارند با تهدیدات اجتماعی محور، این باور را به جامعه القا کنند که نظام و دولت فاقد کارآمدی لازم اند و قادر به حل مشکلات جاری نیستند و مصادیق چنین ادعاهایی را از طریق ظرفیت های رسانه ای برجسته می نمایند تا سرانجام در نهایت ناامیدی، نارضایتی و بی اعتمادی را در درون جامعه تقویت کنند، لیکن بحمدالله مردم ما در چهل سال از عمر انقلاب با بصیرت و حضور همه جانبه در صحنه اثبات کردند که استکبار ستیزی؛ رمز ماندگاری انقلاب و نظام است.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران، ابراز کرد: رعایت حقوق شهروندی از جمله مولفه هایی است که در تقویت امید و افزایش اعتماد عمومی اثر گذار است است. مردم باید حس کنند حقوقشان نادیده گرفته نمی شود و دولت از حقوق آنان صیانت و پشتیبانی می کند.

حسین زادگان به آگاهی اندک مردم از حقوق شهروندی و مشکلات ناشی از آن اشاره کرد و صرف وقت زیاد، غیر مفید، غیر هدفمند و غیر اثر بخش در رسانه ها و فضای مجازی را از جمله آسیب های جامعه ما برشمرد و گفت: دولت و مردم هر دو نسبت به هم حقوق و تکالیفی متقابل دارند که یکی از تکالیف دولت نسبت به مردم رعایت، صیانت و حفاظت از حقوق شهروندی مردم است و بی گمان قدرت مردم و دولت در گرو توانمندی هر دو بخش است.

وی با بیان اینکه جزء کشورهایی هستیم که مردم درگیر مسائل سیاسی هستند واشتغالات ذهنی فراوانی در این حوزه دارند، خاطرنشان کرد: حکومت به درستی تصمیم دارد مردم در حوزه های علمی و اجتماعی تاثیر گذار باشند و نسبت به مسائل سیاسی و اجتماعی آگاهی و آشنایی داشته باشند و حقوق اجتماعی خود را نیز بدرستی بشناسند.

معاون استاندار با بیان این که آموزش حق و حقوق اجتماعی مردم به آنان از اولویت های ماست، افزود: از دیگر اولویت های ما این است که با نظارت و بازرسی جدی عملکرد دستگاه های اجرایی از نادیده گرفته شدن احتمالی حقوق مردم در ادارات و نهادها ممانعت به عمل آید.

حسین زادگان، تاکید کرد: عدم رعایت حقوق شهروندی از سوی دستگاه ها قطعا در ایجاد بحران های اجتماعی و سیاسی تاثیر گذار است و از این رو این مساله را بسیار جدی دنبال می کنیم.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران، به اجرایی شدن بازرسی های غیر محسوس رعایت حقوق شهروندی در دستگاه های اجرایی اشاره کرد و گفت: بازرسی، مسئولیتی تاثیرگذار، تعیین کننده و جایگاه بسیار مهم و حساسی است که خود یک توفیق بزرگ خدمتی است و امیدوارم بازرسان با مجاهدت و حساسیت بیشتری به روند فعالیت خود تداوم ببخشند.

شماره تماس,  هاتگرام مدیر سایت عباس ناساری :    ۰۹۱۱۲۲۶۹۷۰۷

آدرس الکترونیکی :abbasnasari1947@gmail.com

نظر خود را بیان کنید