دوربین خبرساز : بدون تعارف و شفاف ، اطلاع رسانی می کنیم تا شاید آستین هائی بالا رود و درصدد ترمیم برآیند!!

0

دوربین خبرساز :

بدون تعارف و شفاف ، 

اطلاع  رسانی می کنیم تا شاید

آستین هائی بالا رود

و درصدد ترمیم برآیند!!

 

این چیه درقلب شهر 

خانه خبرمازندران – عباس ناساری : مدتهاست که موفق به ثبت وضبط معضلات سطحی معابرشهری درشهرستان قائم شهر نشدیم و دلیلش هم حضور بنده حقیر در جلسات علنی شورای شهر و برنامه های مشابه بود.

با احترام به خادمان مردم در فرمانداری ، شهرداری ، شورای شهرقائم شهر وکلیه ادارات ، ارگانها ونهادهای وظیفه شناس این شهرستان ، تصمیم براین گرفتیم  ازاین پس همانند گذشته نه چندان دور  با تلاش مضاعف بدون تعارف و شفاف ، اطلاع  رسانی کنیم تا شاید آستین هائی بالا رود و درصدد ترمیم برآیند!! 

مگر می شود باورکرد که این همه مشکل از قبیل روسازی و زیرسازی ، نا زیبائی و معماری های ناقص درسطح فضائی با حول و حوش میدان طالقانی  آن هم درست بیخ گوش شورای شهرقائم شهر این چنین که درتصاویر زیر مشاهده می کنید وجود داشته باشد؟

یعنی واقعا ، مسئولان محترم شهرداری وشورای شهر و ماموران واحد عمرانی وزیبا سازی شهرداری قائم شهر ودیگرادارات بویژه ادارات برق ، آب وفاضلاب ، مخابرات و غیره ازوجود این همه معضل سطحی معابر درمرکزشهر که تصاویرشان را در این صفحه ملاحظه می کنید بی خبر هستند؟

باخودگفتم من که هرهفته یکشنبه ها حدود چندساعت ازوقتم را  بطور رایگان با توجه به بیماری قلبی وکهولت سن درصحن علنی شورای شهرقائم شهر معطوف تصویربرداری ازسخنرانی های تکراری اعضای محترم شورا می کنم ، بهترنیست این بار یا حداقل یکشنبه ها لنز (دوربین خبرساز)  خانه خبرمازندران را به روی نواقصات سطحی معابر وخیابانهای شهرم  معطوف نمایم …

جالب اینجاست که تمام تصاویر این صفحه در طول یکساعت آنهم در حوالی میدان طالقانی ودر نزدیکی ساختمان شورای شهرقائم شهر امروز یکشنبه ۹۷/۸/۲۷ که جلسه علنی شورای شهر برکزار می شد تهیه شده است.

حالا اگر قصد داشته باشیم که در طول هفته ودر معابر وخیابانهای دورتر از ساختمان شورای شهر وشهرداری این شهرستان  به ثبت و ضبط این گونه تصاویر بپردازیم معلوم نیست چند تصویر قابل بحث  شکار خواهیم کرد .

یعنی باید دروسط خیابان اصلی شهر درست درمرکزشهر(میدان طالقانی) ودرابتدای خیابان تهران این وضعیت روکش خیابان شهرمان باشد ؟ عکسها کاملا گویا هستند ..

واقعا مسئول  کیست ؟

 

 

 

 اینجاخیابان تاکسی است

ورودممنوع !!

خطوط عابران پیاده متعلق به مردم است

به حقوق عابرین خط پیاده

احترام بگذارید

بارها حضورا به مسئولان شورای شهر اشاره کردیم که خط عابرپیاده متعلق به عابرین پیاده است نه تاکسی ! که اشاره داشتند تاکید کردیم تا تاکسی های شهر خط عابرپیاده را اشغال نکنندولی متاسفانه علی رغم این تاکید همچنان خط عابرپیاده توسط تاکسی ها همانطور که درعکسهای  این صفحه مشاهده می کنید دراشغال تاکسی ها قرارمی گیرد وعبور ومرور عابرین پیاده با مشکل عدیده مواجه می شود .

معلوم نیست تا کی باید این روند در مکانهای خط کشی شده عابرین پیاده درقائم شهر حاکم باشد.

به تصاویر زیر با دقت نگاه کنید !

 

 

بادقت به تصاویر زیرنگاه کنید

آیا قبول این معماری یا هر اسمی که ازنظرمهندسی می شود به آن اطلاق کرد ، برای مردم شهرستان قائم شهر امکان پذیر هست ؟

واقعا به این زیرسازی و یا معماری چه نامی باید نهاد ؟

البته مسئولان شهرداری ، شورای شهرو مسئولان ذیربط خوب می دانند که به این نوع ساختار در سطح شهر آن هم درقلب شهر (میدان طالقانی)  چه نامی اطلاق می شود …

شما چه فکرمی کنید؟

عکس زیر شما را به یاد چه چیزی می اندازد؟

زمین شناسی یا…

عکس فوق ازدیدگاه ما ، انسان را به یاد دوران زمین شناسی می اندازد!

می دونید چرا ؟

اگر بادقت به لایه های آسفالت سمت راست تصویر نگاه کنید متوجه خواهید شد که پر بیراه نگفتیم .. همیشه گدازه های آتش فشانها درست همانند این لایه های آسفالت هربار روی هم انباشت می شوند و کاری ازدست کارگران وماموران روسازی شهرداری برنمی آید چون اگر کاری ازدستشان برمی آمد که تا حالا ترمیم می شد و دیواره جوی را آنهم در قلب شهر از این شکل وشمایل خارج می کردند ..

 

 

شنیدید که می گویند

جا ، تره بچه نیست !

 حکایت سطل های زباله شهر قائم شهر آن هم درمرکز شهر یعنی میدان طالقانی می باشد که درعکس های فوق  می بینید.

آیا وافعا مسئولان شهرداری که بی تردید هر روز درسطح شهرستان قائم شهر در تردد هستند تا نواقصات شهری را بیابند و یاد داشت کنندو به ترمیم آن برآیند  ، این معضلات را نمی بینند ؟

 خصوصا که این نارسائی ها درنزدیکی شورای شهرقائم شهر اتفاق افتاده ، گویا آین عزیزان که نمایندگان مردم شهرمان در شورای شهرهستند هم نواقصات سطح شهر آن هم درمرکز شهر را نمی بینند ، شایدهم می بینند وگزارش هم می دهند وتاکیدهم می کنند ولی انگار کسی نیست که پیگیری کند و در ترمیم این معضلات برآید .

البته این قضاوت ما صرفا بجهت انجام نشدن نواقصاتی که از دید دوربین خبرساز پایگاه خبری (خانه خبرمازندران) به تصویرکشیده شده است مطرح شد نه معضلات دیگر که ما ازآن بی اطلاعیم .

باشد تا دستی از آستین بیرون آید و در جهت ترمیم و رفع نواقصات هرچند کوچک شهرمان و بجهت زیبا سازی اقدام عاجل بعمل آورد .

نصب آگهی و تبلیغات مجانی

چه جائی بهتراز این تابلوهای برق که درمرکز شهر درخدمت شهروندان عزیز برای نصب آگهی و تبلیغاتی  آن هم بصورت رایگان  و مجانی !

من فقط دلم برای زحمات هنرمندان جوانی که با زحمات زیاد اقدام به زیبا سازی شهر و انجام نقاشی های چشم نواز در گوشه کنار شهر و تابلوهای برق متحمل شدند می سوزد..

البته شاید نمای ظاهری این پست یا تابلو برق که درمیدان طالقانی قائم شهر نصب شده است را مسئولان ذیصلاح دیده باشند و صرفا به خاطر کمک به شهروندان جهت نصب آگهی های مجانی زیاد مشکل نمی گیرند  وبی خیالش میشن …

 

چه شکل نازیبائی است این تصویر

 

تو رو خدا مشاهده کنید این چه شکل نازیبائی است این تصویر که اداره توزیع برق مازندران وقائم شهردرمیدان طالقانی شهرستان قائم شهرجاسازی کرده اند؟!

به سیمانکاری پایه های این جعبه تابلو و یا پست برق که در ابتدای خیابان بابل این شهرستان طراحی شده نگاه کنید ، واقعا نازیبا نیست ؟ بابا مگه چقدر هزینه داره تا این نمای نازیبا ،  زیبا شود ؟

ان شاالله مسئولان اداره برق قائم شهر هرچه سریع تر درجهت برطرف کردن این شکل ناخوشایند برآیند .

 

 

چه کسی درمقابل برق گرفتگی احتمالی عابرین ،

مسئول وپاسخگوخواهد بود؟

این تابلوی برق در مقابل بانک تجارت واقع در مقابل ساختمان شهرداری سابق قائم شهر قراردارد واگر بخواهیم ازدیدگاه انتقاد به این تصاویر نگاه کنیم جدای نازیبا بودن ظاهری این تابلوی برق فقط یک جمله می توانیم بگوئیم و آن این است که

چه کسی درمقابل برق گرفتگی احتمالی عابرین ، مسئول و پاسخگوخواهد بود؟

 

این چیه درقلب شهر 

آیا ساخت وساز با ساروج

را می شناسید ؟

 واقعا جای تاسف داره که درقلب شهرستان قائم شهرواقع درمیدان طالقانی این شهرستان شاهد تصاویر بسیا ر  نازیبا و به دور از هنر مهندسی  ، معماری ، زیرسازی و زیبا سازی همانند تصویر فوق هستیم .

این نوع ساختار و شمایل ظاهری بدنه جدول جوی های سطح شهر قائم شهر بی اختیار به یاد ساختار دیوارها و پلهای قدیمی بسیار دور که با (ساروج) درست می شده میافتیم ..

یعنی واقعا این نواقصات از دید ماموران  ومسئولان شهرداری قائم شهرپنهان می ماند؟!

 

ازچه مقام یا مسئول شهر باید پرسید؟

 

واقعا ازچه مقام یا مسئول شهر باید پرسید که چه کسی وکدام اداره یا شرکت برای زیبا سازی شهرمان و اینگونه نماها توجه  و پیگیری می کند ؟

آیا امکان برطرف کردن این نازیبائی درنزد مسئولان شهری یا شهرداری قائم شهر، مسولان زیبا سازی شهر ، محیط زیست ، آثارباستانی وخلاصه چه کسی وجود دارد تا چهره شهر را ازاین لک وپیس های  زشت خارج کند و چشممان به زیبائی روشن شود ؟

 

شنیدید که گفته می شود

(حنایش دیگر رنگی نداره) ؟

حالا  ضرب المثل فوق  شده حکایت رنگ پریدگی خط کشی بعضی ازمعابرعابرین پیاده خیابانهای قائم شهر .

یا ، رنگ این معابرازترس مردم پریده ،

یا ، رنگی باقی نمانده که به خطوط معابرین پیاده  رنگی تازه بده .

بقول معروف که میگه (رنگمو ببین حالمو بپرس) …

(حنایش دیگر رنگی نداره) ؟

مکان : تقاطع چهار راه خیابان بابل به چهارشنبه بازار

 

این دیگه خیلی بده …

کی مسئوله؟

وسط خیابان واقع درخیابان ساری مقابل قنادی خورشید این کنده کاری انجام شده ولی همچنان به امان خدا رها شده است .

تصاویر بحدی گویاست که جای هیچ توضیحی نیست .

واقعا کی مسئوله ؟

 

شماره تماس مدیرسایت :   ۰۹۱۱۲۲۶۹۷۰۷

آدرس الکترونیکی :abbasnasari1947@gmail.com

نظر خود را بیان کنید