ورزش ونرمش صبحگاهی با حضورفرماندار ومسئولین شهرستان قائم شهر

0

ورزش ونرمش صبحگاهی

با حضورفرماندار ومسئولین شهرستان قائم شهر

 

خانه خبرمازندران – عباس ناساری : در راستای امید اجتماعی ، نشاط وسلامت جامعه وترویج وتوسعه ورزش همگانی و نرمش صبحگاهی  صبح روز چهارشنبه (۹۷/۱۰/۵)ساعت ۷:۳۰باحضور مهندس محمدی(فرماندارقائم شهر) ، مسئولین وکارکنان دستگاههای اجرائی ، نهادها ، دانشگاهها و بانکهای شهرستان قائم شهر در پارک ولیعصر این شهرستان برگزارشد.

ذرحاشیه ورزش صبحگاهی که ارتباط مستقیم وصد درصد با شهرداری قائم شهردارد.

* اگر بادقت به تصاویر اولیه این خبرتوجه نمائید متوجه خواهید شد که مسئولان و کارکنان ادارات و همچنین فرماندار این شهرستان بدلیل فقدان درب ورودی برای حضور مسئولان در محوطه انتخاب شده درپارک ولیعصر قائم شهر  جهت انجام ورزش صبحگاهی چگونه ازلابلای طورهای سیمی و پاره شده خودرا به جمع همکاران رساندند.

شاید محوطه فوق ، درب ورودی داشته باشد و اگر داشت حداقل برای فرماندار و مسئولان ادارات این شهرستان بازنشد که بی تردید پاسخش را فقط شهردارقائم شهر می داند وبس .

* تصویر انتهائی این صفحه  حکایت از پرمشغله بودن اداره مرکز بهداشت با مسئولیت آقای گران دارد ، چراکه ارباب رجوع حتی در مراسم ورزش صبحگاهی هم  ایشان را تنها نگذاشتند .

 

گزارش تصویری از ورزش صبحگاهی فوق ..

آیا بهترنیست پیرامون تصاویر

زیر پاسخی داده شود؟

 

 

شماره تماس مدیرسایت(عباس ناساری) :   ۰۹۱۱۲۲۶۹۷۰۷

آدرس الکترونیکی :abbasnasari1947@gmail.com

نظر خود را بیان کنید