طی حکمی از سوی استاندار مازندران؛ سرپرست جدید سازمان همیاری شهرداری های استان منصوب شد

0

طی حکمی از سوی استاندار مازندران؛

سرپرست جدید سازمان همیاری شهرداری های استان منصوب شد

احمد حسین زادگان، مقام عالی دولت در مازندران طی حکمی، محمد محمدی تاکامی، مدیر کل امور شهری و شوراهای استانداری را با حفظ سمت به عنوان سرپرست جدید سازمان همیاری شهرداری های استان منصوب نمود. ‎

خانه خبرمازندران – عباس ناساری : احمد حسین زادگان، مقام عالی دولت در مازندران طی حکمی، محمد محمدی تاکامی، مدیر کل امور شهری و شوراهای استانداری را با حفظ سمت به عنوان سرپرست جدید سازمان همیاری شهرداری های استان منصوب نمود.

 

متن حکم فوق

جناب آقای محمد محمدی تاکامی

مدیر کل امور شهری و شوراهای استانداری 

به موجب این حکم و با حفظ سمت به عنوان ” سرپرست سازمان

همیاری شهرداری های استان مازندران ”  منصوب می شوید.

امید است، با اتکال به خداوند متعال در پیشبرد امور سازمان موفق باشید.

 

شماره تماس مدیرسایت(عباس ناساری) :   ۰۹۱۱۲۲۶۹۷۰۷

آدرس الکترونیکی :abbasnasari1947@gmail.com

نظر خود را بیان کنید