دهها سندمالکیت سرقتی توسط کارگران اداره پست قائم شهر پیدا وتحویل مال باخته شد

0

 

خانه خبرمازندران – عباس ناساری : حدود سه ماه پیش بیش از ۴۰ سند مالکیت و تعدادی کارت ملی و کارت هوشمند از مغازه آقائی بنام عزیزی به سرقت رفته بود که چنذ روز پیش باهمکاری دو تن ازکارمندان وظیفه شناس بنامهای آقای مجید فیروزه بعنوان سرایدار و آقای برزگر بعنوان نامه رسان اداره پست شهرستان قائمشهر سندهای سرقت شده را پیدا کرده وبا هماهنگی آقای علی رستگار ریاست اداره پست و سرکارحاجیان از اداره آگاهی کلانتری ۱۲ این شهرستان  طی تشریفات قانونی تحویل آقای عزیزی (مال باخته ) شد.

مدیریت خانه خبر مازندران  به کسانی که همچون آقایان فیروزه وبرزگر درانجام وظیفه و امورات محوله این چنین با حسن نیت و فداکارانه درخدمت جامعه هستند تبریک و خسته نباشید عرض می کند .

درپی گفتگوی خانه خبرمازندران باافرادی که با همکاری خود سندهای سرقت شده را به مال باخته تحویل دادندرانظاره گر باشید…

شماره تماس مدیرسایت(عباس ناساری) :   ۰۹۱۱۲۲۶۹۷۰۷

آدرس الکترونیکی :abbasnasari1947@gmail.com

نظر خود را بیان کنید