شایدشاگردان استاد جلالی حالا که خودرا درفصل بعدی ماندنی دیدند زیادبه آب وآتش نزدند! واین اصلاخوب نیست …

0

  شایدشاگردان استاد جلالی

حالا که خودرا درفصل بعدی ماندنی دیدند زیادبه آب وآتش نزدند!

 واین اصلاخوب نیست …

نساجی قائم شهر یک – صنعت نفت آبادان ۲

کلیپ تشویق تماشاگران فهیم قائم شهر قبل از شروع بازی وبعداز پایان بازی  مقابل صنعت نفت آبادان…

 

خانه خبرمازندران – عباس ناساری : درسته که تیم نساجی (عشق مردم قائم شهر) درلیک فصل بعدماندنی شدند ولی صرف  برخورداری از امنیت درلیگ ، هرگز پسندیده تیم ریشه دارنساجی قائم شهر نیست وهرگز هرگز هرگز نخواهد بود..

ما از استاد فرهیخته مجید جلالی که حداقل بعنوان یک آنالیزور بزرگ کشور مطرح هست بیش از اینها انتظار داریم …

باید قبول کنیم که شاگرادان استاد جلالی درنیمه اول چیزی ازتوان بازی های گذشته خود را در داخل زمین بنمایش نگذااشت ..

هرگزفراموش نمی کنم که شیران نساجی سالهای دور را که چگونه ازجان مایه می گذاشتند همانگونه که شاگردان استادمجید جلالی در دیدارهای گذشته چه در شهرمان وچه در خانه حریفان ، چه غوغائی وچه هنرنمائی ارائه می کردند…

باورداریم که فوتبال برد وباخت دارد و این مهم از ویژگی های اجتناب ناپذیر ورزش زیبای فوتبال هست ولی باختن با هرشکلی خوب نیست …

شما پایان تاسف باربازی پرسپولیس مقابل سپاهان (درتهران) ،  دیدارجنجالی تراکتورها برابر پیکان (درتبریز) و بازی سئوال برانگیز امروز پارس جنوبی جم را مقابل سپید رود رشت دردقیقه ۱۰۰ را دیدید ؟ یا ماجرای آن را شنیدید …

ودیدید که درپایان دیدارهای فوق چه ها کردند وچه ها شد وووو…

ولی آیا دیدید که درقائم شهریک قطره خون ازدماغ کسی ریخته شده باشد ؟ و آیا دیدید که اشیاء مختلف بسوی تیم های حریف پرتاپ شود ؟ ویا اهانتی شده باشد ؟ چرا دراین شهرستان که تمام عشقشان در دنیای ورزش ، فقط تیم نساجی می باشد بعداز باخت به هر شکلی که حاصل شود هیچ حرکت تحریک آمیز روی نمی دهد ؟ و آیاهای دیگر که همه اش برمی گردد به فرهنگ بالای ورزشی این شهرستان فوتبال خیز ..

نساجی امروز به صنعت نفت باخت حالا به هرشکلی ، ولی دیدید که درپایان  هر بازی همانگونه که پیروز می شدند از یاران تیم نساجی تشکر کردند …

آقا شما درکجای ایران چنین تماشاگرانی را سراغ دارید ؟ ولی این دلیل نمی شود که از ادب ورزشی تماشاگران فهیم نساجی سوء استفاده شود …

تماشاگران  و لیدرهای فوتبال بلد و فهیم قائم شهرکه درنوع خود درحد یک کارشناس هستند کاملا می فهمند و تفاوت بازی بد با بازی خوب را کاملا تشخیص می دهند ولی هرگز بداخلاقی که نکردن هیچ بلکه تشویق هم می کنند … پس قدراین تماشاگران واین لیدرهای باشعور تیم نساجی وبعضا دیگر شهرهای مجاور که زحمت حمایت از نساجی را به خود هموارمی کنند درخاطر داشته باشید ..

ما هزگز تلاش مضاعف یاران نساجی  درطول فصل را فراموش نکردیم ونخواهیم کرد.. ولی این باخت بیشتر شبیه خود زنی بود..

حضور دوباره محمدعباس زاده آقای گل  سابق لیگ فوتبال کشورمان که اصلیت قائم شهری را در یدک دارد برای قائم شهری ها بسیار مبارک بود ، اگرچه که خیلی دیرآمد ولی برای طرفداران نساجی وقائم شهری های عاشق فوتبال بسیار خوشحال کننده بود…

من بشخصه از فداکاری تمامی یاران تیم و کادر فنی ، مربیان و دست اندرکاران باشگاه نساجی بویژه مالکان فهیم نساجی نهایت سپاسگزاری را در همین جا بعمل می آورم…

درادامه تصاویر مختلف ازدیدارفوق نشر خواهد شد ..

 

 

شماره تماس مدیرسایت(عباس ناساری) :   ۰۹۱۱۲۲۶۹۷۰۷

آدرس الکترونیکی :abbasnasari1947@gmail.com

نظر خود را بیان کنید